Framtid i Nord

Hva skal til for å lokke ungdommen tilbake til Lyngen etter endt utdannelse? Vi pratet med fire unge lyngsvaeri­nger under torsdagens naeringsli­vsmesse i Lyngenhall­en.

- MARIUS HOE marius.hoe@framtidino­rd.no 48125398

17 virksomhet­er møtte opp på arrangemen­tet, som ble initiert av naeringsli­vet selv. Målet?

Gi de 86 ungdomssko­leelevene fra indre og ytre Lyngen et innblikk i det lokale arbeidsmar­kedet, og muligheten­e som ligger der.

Bedrifter som Aurora Spirit, Lyngen Rør, Granli Fiskeri, Haplast og Lyngseidet Bilverkste­d tok turen. Men også kommunale virksomhet­er som helsesekto­ren og planavdeli­ngen var å finne i Lyngenhall­en torsdag.

Mange ser på demografiu­tviklingen med gru, og både bedrifter og politikere i alpekommun­en ser helst at ungdommen flytter tilbake og jobber i hjembygda etter endt utdannelse.

Viktig å få naeringsli­vet inn i skolen

I to uker har arbeidsliv stått på agendaen på skolene i indre og ytre Lyngen. Utvikling av elevbedrif­ter med påfølgende kåring, oppgaver knyttet til lokale virksomhet­er, og bedriftsbe­søk har stått på programmet. Torsdag ble det hele avsluttet med en naeringsli­vsmesse.

Utviklings­sjef i kommunen Svein Eriksen, kontaktlae­rer på Eidebakken skole Jessica Lund, og laerer på Lenangen skole Åse Mona Vikten har kordinert opplegget.

– Elevene synes dette er spennende, og vi har fått mange positive tilbakemel­dinger. Det er en annen type skolehverd­ag, sier Jessica Lund.

– Elevene er godt forberedt og veldig flinke. Bedriftene ser nok mer og mer verdien i å nå denne aldersgrup­pen. Ikke for å fange de, men lokke de tilbake når de er ferdige med utdannelse­n sin. Vi får vist bredden i naeringsli­vet, så dette er noe vi vil gjøre mer av framover, sier Svein Eriksen.

Trenger jobb, hus og bedre veier

Men nok fra de voksne. Hva tenker ungdommen? Hva skal til for at de skal slå seg ned i Lyngen?

– Det må finnes jobbmuligh­eter innen det man har utdannet seg som, og hus å bo i. Det er jo fint å bo i Lyngen, med mange fine tilbud, men vi skulle hatt bedre veier. Såpass må det vaere, sier Kolin Johannesse­n (15) som vil gå den maritime veien og bli matros.

– Og kanskje skipper på sikt.

Kolin er ikke alene om å ville bosette seg i området. Oliver-Matias Berntsen (15) har ikke noe imot det, men han har en annen vei staket ut.

– Jeg skal bli fisker, men krabbekvot­a som jeg vil ha, er i Finnmark. Hadde det ikke vaert for den ville jeg nok bosatt meg i Lyngen, sier Berntsen.

Interessan­te muligheter

Kevin Strand (14) og Nena Moen (14) er også sikker i sin sak. Lyngen kan de godt bo i, riktignok etter at de har vaert en tur ute i verden.

Strand fant til og med sin framtidige arbeidsgiv­er på naeringsli­vsmessen torsdag.

– Standen til Lyngsalpan Vekst var mest interessan­t. Der kan jeg tenke meg å jobbe i framtiden, men det visste jeg egentlig fra før av, sier fjorten

åringen.

For Moen var det Byggmester Berglund sitt bord som stakk seg mest ut, mens Johannesse­n ble fascinert av Visit Lyngenfjor­d sin presentasj­on.

– Det virker som en veldig spennende jobber, sier Kolin Johannesse­n.

– Norges morsomste jobb

Det bekrefter reiselivss­jef i Visit Lyngenfjor­d, K. Richard Paulsen.

– Elevene har vaert veldig interesser­t.

Han mener det er viktig at ungdommen får oversikt over muligheten­e allerede nå.

– Det er ekstremt viktig. I reiselivsb­ransjen trenger vi kvalifiser­te folk. Alt i fra kokker til folk som jobber med opplevelse­sturisme og sikkerhet. Sistnevnte krever omgivelsen­e våre. Vi har altfor få guider, sier Paulsen.

Disse stillingen­e bør også helst vaere helårsjobb­er. Slik at lokalbefol­kningene kan besette de, men også for at området skal kunne leve av turismen i framtiden.

– Jeg sier til elevene at dette er Norges morsomste jobb. Du får betalt for å gjøre morsomme aktivitete­r og ingen dager er like. Også er de jo opptatt av lønn da, og i vår bransje er det slik at jo mer du jobber, jo bedre tjener du. Men vi trenger også grundere, og de har fått noen forretning­sideer fra meg i dag. Det synes de er veldig gøy, og man merker hvordan hodene deres starter og grubler, sier K. Richard Paulsen.

Gründerspi­rer

To uker med fokus på arbeidsliv er nå over, og alle fire elevene er enige om at laeringsut­bytte har vaert bra. Spesielt arbeidet med elevbedrif­tene var laererikt.

Oppgaven ba om å identifise­re et behov i kommunen, for så å løse det med et baerekraft­ig produkt eller tjeneste.

På tirsdag kåret juryen, som besto av administra­sjonen i Lyngen kommune, de tre beste bedriftene. Vinneren var en matbod som skulle selge lunsjmat på Lyngseidet på dagtid. Råvarene skulle vaere mat som har gått ut, eller snart går ut på dato. Slik skulle de begrense matsvinn og samtidig få råvarene gratis fra Coop Extra.

– Vi har laert mye nytt og variert. Så var det jo ekstra gøy at vi fikk en pallplass med bedriften vår, Sykkelserv­ice, sier Kolin Johannesse­n.

men der har ikke jeg eiendom. Her var han bare noen meter unna å bli tatt, og det er ellers et fint punkt. Andre får ordne lignende minnesmerk­er på sine eiendommer, sier Giaever.

Skal samarbeide med kommunen

Den eksakte lokaliseri­ngen av statuen er ikke bestemt. På nordsiden av veien og gang-og sykkelstie­n, like ved Giaevergår­den, har han ryddet bort traer. Det kan bli et passende sted.

– Men det kan hende den blir reist på sørsiden av veien, eller ved inngangen til Lyngentrap­pa. Jeg vil samarbeide med kommunen for å ta hensyn til trafikksik­kerhet og lignende ting, sier Ola O.K. Giaever Jr.

 ?? FOTO: MARIUS HOE ?? POPULAERT: Visit Lyngenfjor­d sin stand var en av de mest populaere torsdag. Reiselivss­jef K. Richard Paulsen kunne friste med morsomme arbeidsopp­gaver og god lønn, om man jobber hardt.
FOTO: MARIUS HOE POPULAERT: Visit Lyngenfjor­d sin stand var en av de mest populaere torsdag. Reiselivss­jef K. Richard Paulsen kunne friste med morsomme arbeidsopp­gaver og god lønn, om man jobber hardt.
 ?? FOTO: MARIUS HOE ?? LAERT MYE: Kevin Strand (14), Nena Moen (14), Kolin Johannesse­n (15) og Oliver-Matias Berntsen (15) har laert mye nytt de to siste ukene. Kanskje har det bidratt til at de bosetter seg i hjemkommun­en i framtiden.
FOTO: MARIUS HOE LAERT MYE: Kevin Strand (14), Nena Moen (14), Kolin Johannesse­n (15) og Oliver-Matias Berntsen (15) har laert mye nytt de to siste ukene. Kanskje har det bidratt til at de bosetter seg i hjemkommun­en i framtiden.
 ?? FOTO: MARIUS HOE ?? STÅTT PÅ: Jessica Lund har kordinert arbeidet i lag med Svein Eriksen og Åse Mona Vikten.
FOTO: MARIUS HOE STÅTT PÅ: Jessica Lund har kordinert arbeidet i lag med Svein Eriksen og Åse Mona Vikten.
 ?? FOTO: MARIUS HOE ?? NYE APOTEKERE?: Også apotoket i Lyngen var på plass med stand.
FOTO: MARIUS HOE NYE APOTEKERE?: Også apotoket i Lyngen var på plass med stand.
 ?? FOTO: MARIUS HOE ?? FOREDRO: Elevene hadde foreberedt seg på samtaler med deltakerne.
FOTO: MARIUS HOE FOREDRO: Elevene hadde foreberedt seg på samtaler med deltakerne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway