Framtid i Nord

Bernt Snorre Johansen har tatt i bruk nye lokaler i Tromsø sentrum.

- TORBJØRN O. KARLSEN torbjorn@framtidino­rd.no 926 64 354

Den kjente kunstneren fra Skjervøy har ifølge Nordlysnet­tstedet Tromsø By etablert seg i Sjøgata - på hjørnet av Torgcenter­et. Her har Johansen fått plass til alle sine egenprodus­erte er for fine til at de skal stå tomme, sier Johansen til avisa. oljemaleri­er mange Johansen, som også har jobbet mange år som fotograf, med hadde åpning av galleriet forrimotiv­er ge torsdag - med god respons fra folk.

– Vi fikk solgt et par malerier og det var veldig god stemning, sier Johansen. fra Nord-Troms.

– Jeg synes Sjøgata har vaert en skygge av Storgata i altfor lang tid. Gata og lokalene her

Johansen har holdt en rekke utstilling­er - også på Skjervøy og rundt omkring i NordTroms. Noen av bildene har en solid pris medgir kunstneren, men Johansen understrek­er at det er forskjell på billedkuns­t og dagligvare­r.

– Når det kommer til kunst, så er ikke det en brødvare. Men folk er blitt mer og mer bevisst hva de har på veggene, så de vil ha kvalitet. Mange liker også å gå inn i bildet og oppdage ting underveis og at de kan ta bildet til seg. Det betyr veldig mye for mange, sier Johansen til Tromsø By.

 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway