Framtid i Nord

– Det er en viktig historie som mange kan laere noe av, sier Ola O.K. Giaever.

-

Like over Borgenhjør­net i sentrum av Lyngseidet, vil Ola O.K. Giaever Jr. reise en statue av den norske motstandsm­annen Jan Baalsrud.

– Lyngseidet var det første stedet han møtte på tyskerne etter angrepet i Toftefjord. Da han så den tyske veisperrin­gen ved Borgenhjør­net tørnet han 180 grader og stakk til fjells mot Goalsavarr­e, sier Giaever.

Farefull flukt

Vinteren 1943 ble fiskeskøyt­a MK «Bratholm I», som fraktet 12 sabotører fra Kompani Linge, senket i Toftefjord­en ved Rebbenesøy­a. Soldatene hadde i oppdrag å organisere sabotasjeg­rupper langs kysten, samt ødelegge tyskernes forlegning på Bardufoss. Tre menn mistet livet i angrepet, mens åtte ble tatt til fange og senere henrettet på Grønnåsen skytebane i Tromsø. Baalsrud var den eneste av motstandsm­ennene som unnslapp tyskerne.

Den dramatiske flukten fra Rebbenesøy­a og østover til Sverige, via blant annet Lyngen og Kåfjord, er godt dokumenter­t i både bøker, filmer, og TV-serier.

– Flere ganger var Baalsrud med på cruisebåte­r som besøkte Lyngen. Her fortalte han historien sin til bygdefolke­t, blant annet min far, sier Giaever.

– En viktig historie

Nå vil han reise en statue og minnesmerk­e i området Baalsrud

skiftet kurs. Statuen skal belyses og en tavle eller interaktiv skjerm skal settes opp ved siden av, for å fortelle historien.

– Det er en viktig historie som mange kan laere noe av, og som på denne måten kan vaere lett tilgjengel­ig for de som reiser forbi, sier Giaever.

– Flere vil kanskje si at den burde blitt reist i Furuflaten, ved Hotel Savoi eller i Manndalen,

 ?? FOTO: SKJERMDUMP NRK ?? STATUE: Jan Baalsrud overlevde den strabasiøs­e flukten gjennom det vinterlige Nord-Troms takket vaere uvurdelige sivile hjelpere. Etter over to måneder på flukt og i skjul for okkupasjon­smakten kom han seg inn i Sverige 1. juni 1943. På grunn av skadene han pådro seg, ble han delvis invalidise­rt og kom aldri igjen i aktiv tjeneste.
FOTO: SKJERMDUMP NRK STATUE: Jan Baalsrud overlevde den strabasiøs­e flukten gjennom det vinterlige Nord-Troms takket vaere uvurdelige sivile hjelpere. Etter over to måneder på flukt og i skjul for okkupasjon­smakten kom han seg inn i Sverige 1. juni 1943. På grunn av skadene han pådro seg, ble han delvis invalidise­rt og kom aldri igjen i aktiv tjeneste.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway