Framtid i Nord

Irritert ordfører la saken til side: – Men de hadde ikke tenkt å gi seg

Det ble en kveld for minnebøken­e på aerverdige Kiilgården da Skjervøy kommune, Norske kveners forbund og Halti kvenkultur­senter inviterte til markering av 500 år med kvensk bosetting her til lands.

- PÅL VEGARD ERIKSEN pal@ruijan-kaiku.no

Kvenske arrangemen­ter og tilstelnin­ger i Skjervøy kommune har ikke alltid vaert fylt til randen av besøkende, men torsdag kveld var det fullt hus og god stemning når fem hundre år med kvensk bosetting i «Skjervøy tinglag» ble markert på aerverdige Kiilgården, midt i Skjervøy sentrum.

Om lag femti mennesker overvar arrangemen­tet som skulle markere kvenenes lange tilhold i dette landet. Det ble gjort med taler og hilsner, foredrag og musikalske innslag på programmet.

Ordfører i Skjervøy kommune, Ørjan Albrigtsen, ønsket publikum velkommen. Han sa at utgangspun­ktet for arrangemen­tet var et skriv fra tre utflyttede Skjervøyva­eringer, som gjorde kommunen oppmerksom på at det var 500 år siden Niels Qwenn betalte skatt i davaerende Skjervøy sokn, og som mente det var på sin plass med en markering. Han innrømmet noe spøkefullt at han ble litt irritert da henvendels­en kom:

– Da jeg fikk brevet ble jeg litt irritert, jeg tenkte «nytt klageskriv der man gnager om noe gammel historie.» Jeg la det bort og tenkte at det ville bli fred, men det gjorde det ikke, sa ordføreren, til høylytt latter fra publikum.

Seppälä-genser

– De fortsatte å ta kontakt, og hadde ikke tenkt å gi seg med at ordføreren la saken til side. Derfra fulgte vi det opp og har jobbet godt i lag, og alle var samstemte om at vi ønsket og få til denne markeringe­n. Vi satte ned en arbeidsgru­ppe for å lage et enkelt program, og var enige om at vi skulle få dette til nå i høst. Her står vi, og det er jeg stolt av, sa Albrigtsen, som for anledninge­n hadde på seg en ny genser, noe han også gjorde et lite poeng ut av:

– Jeg er også litt stolt over at jeg i dag har på meg en ny genser, en Leonard Seppälä-genser, og det synes jeg er en fin markering, sa han.

Genseren er, ifølge Birgit Paulsen fra Seppalatun­et på Skjervøy, utviklet av Ragnhild Steien.

– Den er utvikle etter mønster på pynteborde­ne på kjøreklaer­ne til Leonhard Seppälä, og er til salgs hos oss på Seppalatun­et, kunne Paulsen opplyse fra salen.

– Etter hvert som vi blir voksen er dette med identitet og opphav en viktigere del av oss, og det tror jeg gjelder mange av oss, og nå ønsket vi å ha fokus på det kvenske og hvordan vi kan løfte det, sa ordføreren videre.

Stolt av kommunen

Albrigtsen var heller ikke redd for å løfte fram den jobben Skjervøy kommune allerede har gjort for å løfte kvensk språk og kultur, og trakk saerlig fram biblioteke­ts rolle.

– Jeg er stolt av den jobben kommunen har gjort gjennom årene, saerlig ved biblioteke­t og biblioteks­jef Wenche Ratama. Allerede i 2012 startet biblioteks­amarbeidet i Nord-Troms (sammen med kvenkultur­senteret, journ. anm.) en jobb med kvensk bokbuss og fokus på kvensk språk for elever på femte trinn. I tillegg har det vaert en årlig trespråkli­g bokbusstur­né med fokus på kvensk og samisk i førskole og første trinn, sa han.

– Språk er viktig, og det vi gjør imot skolene og de yngste er viktig, og her har Wenche vaert en «primus motor» og gjort en jobb som vi er veldig glad for. I tillegg markerer vi Kvenfolket­s dag den 16. mars, sa Albrigtsen.

– Vi har et godt program i dag, og jeg gleder meg til resten av kvelden og over at Sannhetsog forsonings­kommisjone­n er til stede, sa ordføreren.

I det videre programmet fikk publikum musikalske innslag med Skjervøyko­ret, et innlegg ved Unni Elisabeth Huru som er nestleder i Norske kveners forbund, et foredrag ved historiker Helge Guttormsen, et innlegg ved Anna-Kaisa Räisänen fra Sannhets- og forsonings­kommisjone­n og til sist et musikalsk innslag ved Karin Hennie Meilandsti­nd. I pausen ble det servert kaffe og kangoskake­r.

Ruijan Kaiku fikk også en prat med ordføreren i etterkant av arrangemen­tet.

Overrasket over oppmøtet

– Jeg tror det er viktig at vi jobber og løfter i lag, det tror jeg også er en løsning for å få mer fokus på det kvenske, sa ordføreren, med en klar henvisning til arrangemen­tssamarbei­det mellom kommunen, Norske kveners forbund og Halti kvenkultur­senter IKS.

– Vi har flotte rammer her på kulturhuse­t, og opptrednen­e fra Skjervøyko­ret og Meilandsti­nd var imponerend­e, det var nydelig musikk. Det var utrolig bra, og det er ingen tvil om at det rører meg, sa Albrigtsen.

Ordføreren var overrasket over oppmøtet, og tror kommunens bidrag til arrangemen­tet var viktig i så henseende:

– Det kom mange flere i kveld enn jeg hadde forventet, man er jo bestandig spent på det, men alle stoler var tatt og her var ikke plass til flere folk.

– Tror du det hjelper at kommunen har vaert så aktivt inne denne gangen, og som drahjelp, for at så mange fant veien hit i kveld?

– Det tror jeg er vesentlig, og det at vi har gjort det i samarbeid med andre.

– Naturlig å følge opp

Albrigtsen mener fokuset bør ligge på nåtid og framtid for det kvenske i Skjervøy:

– Vi må fokusere på det vi gjør. Alt det vi ikke har gjort gjennom tiden hjelper oss ikke. Vi må fokusere på det som er bra, uten å gape over for mye. Vi må ha fortsatt fokus på barn og unge. Det er de som er framtiden og de som er mest åpen for å vaere med å ta vare på kvensk og samisk språk og kultur, sa han.

– Betyr det at dere har flere planer framover for å løfte?

– Nei, ikke noe umiddelbar­t, men jeg synes det samarbeide­t vi har fått mellom de utflytta kvenene, biblioteke­t og kvenkultur­senteret er naturlig å følge opp. Hva det blir vet jeg ikke, men vi må forsterke det vi allerede har, og fokuset i barnehage og skole synes jeg er viktig.

 ?? FOTO: PAL VEGARD ERIKSEN ?? FRA VENSTRE: Ordfører Ørjan Albrigtsen, Anna-Kaisa Räisänen fra Sannhets- og forsonings­kommisjone­n, Annie Blomli fra Halti kvenkultur­senter IKS, biblioteks­jef Wenche Ratama, «primus motor» Unni Elisabeth Huru fra Norske kveners forbund og historiker Helge Guttormsen hadde alle sine roller for det som foregikk på Kiilgården torsdag 3. november.
FOTO: PAL VEGARD ERIKSEN FRA VENSTRE: Ordfører Ørjan Albrigtsen, Anna-Kaisa Räisänen fra Sannhets- og forsonings­kommisjone­n, Annie Blomli fra Halti kvenkultur­senter IKS, biblioteks­jef Wenche Ratama, «primus motor» Unni Elisabeth Huru fra Norske kveners forbund og historiker Helge Guttormsen hadde alle sine roller for det som foregikk på Kiilgården torsdag 3. november.
 ?? FOTO: PAL VEGARD ERIKSEN ?? FOREDRAG : Historiker Helge Guttormsen holdt et femten minutters foredrag der han blant annet fabulerte rundt den kvenske bosettinge­n i området for fem hundre år siden.
FOTO: PAL VEGARD ERIKSEN FOREDRAG : Historiker Helge Guttormsen holdt et femten minutters foredrag der han blant annet fabulerte rundt den kvenske bosettinge­n i området for fem hundre år siden.
 ?? ?? FULLT HUS: Kiilgården var fylt til randen torsdag kveld.
FULLT HUS: Kiilgården var fylt til randen torsdag kveld.
 ?? FOTO: PAL VEGARD ERIKSEN ??
FOTO: PAL VEGARD ERIKSEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway