Framtid i Nord

153 kamper er spilt: – Døgnet har ikke flere timer til mer

Turnerings­lederen er fornøyd - og lover samtidig at det blir 35-årsfest neste november.

- ISABELL HAUG isabell@framtidino­rd.no

153 fotballkam­per er vel blåst, etter sist helgs Bakkebytur­nering i idrettshal­len på Storslett. Turnerings­leder Hallgeir Bertelsen er storfornøy­d:

– Det har vaet en kjempesuks­ess, hele turneringe­n. Vi har bare fått positive tilbakemel­dinger. Alt har gått helt etter planen, stråler han.

Rekordmang­e?

Det er Bakkeby Idrettsklu­bb som står bak arrangemen­tet, hvor fotballint­eresserte barn og unge møtes til dyst på gummidekke­t.

Hele 74 påmeldte lag fikk måle kreftene mot hverandre.

– De som har vaert hos oss er fornøyde, og vi som arrangerer er selvfølgel­ig fornøyde når de er det. Det har vaert en god turnering og kolossalt med folk. Da vi passerte midnatt lørdagskve­lden var det nesten fullt på tribunen fremdeles, smiler han.

74 lag er så mange det er plass til. – Jeg vet at dette må vaere i naerheten av en rekord. Vi får ikke plass til flere, og døgnet har ikke flere timer til at vi kan holde på lengre, ler han.

Takker sine frivillige

Ifølge Bertelsen er det naermere 30 stykker i sving når klubben arrangerer sitt årlige november-arrangemen­t.

– Noen er der hele tiden, mens andre tar enkeltvakt­er. Alle gjør en viktig jobb uansett. Uten dem hadde det nemlig ikke vaert mulig å arrangere noe i det hele tatt.

Overskudde­t fra turneringe­n går til drift av klubben, og kan kanskje komme ekstra godt med til neste år. Da kan den store fotballfes­ten nemlig feire 35 år.

– Vi har en plan om noe ekstra, men nøyaktig hva holder vi foreløpig hemmelig, sier han.

Se flere bilder fra turinering på www.framtidino­rd.no

 ?? FOTO: ARE BERGSET ELVESTAD ?? FOTBALLGLE­DE: Nordreisas G11-lag møtte Talvik på banen. Fotballgle­den under helgas arrangemen­t skal ha vaert enorm.
FOTO: ARE BERGSET ELVESTAD FOTBALLGLE­DE: Nordreisas G11-lag møtte Talvik på banen. Fotballgle­den under helgas arrangemen­t skal ha vaert enorm.
 ?? FOTO: ARE BERGSET ELVESTAD ?? GLAD: Hallgeir Bertelsen er fornøyd med en vel gjennomfør­t turnering på Storslett i Nordreisa.
FOTO: ARE BERGSET ELVESTAD GLAD: Hallgeir Bertelsen er fornøyd med en vel gjennomfør­t turnering på Storslett i Nordreisa.
 ?? ??
 ?? FOTO: ARE BERGSET ELVESTAD ?? OVERSKUDD: Overskudde­t fra turneringe­n går til drift av Bakkeby IK. Turneringe­n hver november er det eneste årlige arrangemen­tet. Bildet viser Skjervøys J13 som måler kreftene mot Nordreisas J13.
FOTO: ARE BERGSET ELVESTAD OVERSKUDD: Overskudde­t fra turneringe­n går til drift av Bakkeby IK. Turneringe­n hver november er det eneste årlige arrangemen­tet. Bildet viser Skjervøys J13 som måler kreftene mot Nordreisas J13.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway