Framtid i Nord

Her demonstrer­er Mattis, Bianca og Aila: – Det er vi som skal leve med vindmøllen­e Kåfjordung­dom demonstrer­te mot vindkraft i forkant av startmøtet til vindkrafts­tudiet i kommunen.

- ARE BERGSET ELVESTAD are@framtidino­rd.no 40106377

Fredag var det første møte i Kåfjord for Troms Krafts mulighetss­tudie om vindkraft.

Når arbeidsgru­ppa kom til Senter for Nordlige folk, møtte de synet av tre uredde ungdommer.

Alle tre med bannere i hånda der det sto «NEI TIL VINDKRAFT I KÅFJORD!».

– Vi demonstrer­te mot vindkraft her i Kåfjord fordi det vil gå veldig mye ut over Kåfjords natur. Hvis de bygger her ødelegger det mye av vår samiske kultur og natur som vi er veldig stolte av, sier demonstran­t Aila Gamst.

Kunne ikke smiskes med

Hun forteller at de ble møtt av flere som gikk forbi og smile, en som sa «det får vi se på», og mange som var positiv til deres engasjemen­t.

De snakket også med Geir Håvard Hanssen i Troms Kraft.

– Han sa vi måtte få til en god dialog, og så prøvde han å gi oss bøffer – det reagerte vi på. De tok vi ikke i mot, påpeker Gamst.

De ønsker en god dialog med Troms Kraft, men smisking funket ikke på demonstran­tene.

– Mener dere at ungdommen også burde vaert represente­rt i arbeidsgru­ppene?

– Ja, virkelig. Vi burde få si vår mening og i hvert fall få hørt det de snakker om slik at vi også får det med oss. At det er åpenhet rundt dette. Det er jo vi som skal leve med vindmøllen­e i framtiden.

Dette er en sak som hun sier betyr veldig mye for Kåfjordung­dommene.

– Vi prioritere­r dette høyt. Vi får fravaer for å demonstrer­e, men det har ingenting å si for oss. Vi vil heller uttrykke vår mening og vaere med på å

påvirke framtiden.

Skuffet over politikern­e

Og de viser heller ingen nåde mot Kåfjords politikere, som har valgt at kommunen skal vaere en del av vindkrafts­tudiet.

– Det er skuffende av Kåfjords politikere å vedta å bli med. Vi har sagt nei til vindkraft tidligere, og da var vi stolte av at vi skulle ta vare på kultur og natur. Men så vedtar de å bli med, sier hun og legger til:

– Dette tar tid og ressurser, går ut over den psykiske helsen til reindrifts­utøvere som må stå i dette, og lokalbefol­kningen er i mot.

Nå ber hun andre ungdommer gjøre det samme.

– Hvis det er noe som angår framtiden vår, er det noe de mener, så spre ordet, få ut det du mener.

 ?? FOTO: PRIVAT ?? NEI: «Nei til vindkraft i Kåfjord» var ungdommene­s budskap. Her, fra venstre; Mattis Larsen, Bianca Eriksen og Aila Gamst.
FOTO: PRIVAT NEI: «Nei til vindkraft i Kåfjord» var ungdommene­s budskap. Her, fra venstre; Mattis Larsen, Bianca Eriksen og Aila Gamst.
 ?? FOTO: PRIVAT ?? Ungdommene sammen med Geir Håvard Hanssen i Troms Kraft.
FOTO: PRIVAT Ungdommene sammen med Geir Håvard Hanssen i Troms Kraft.
 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway