Framtid i Nord

Endret kapital

-

Motorsente­ret AS på Storslett i Nordreisa har satt opp kapitalen i selskapet til 1,6 millioner kroner. Det fremgår av Brønnøysun­dregistere­t.

Selskapet har også satt nytt styre, med Eskel Isaksen som styreleder. Åsmund Johnsen, Per Jostein Solheim, André Karlsen og Frode Karlsen er styremedle­mmer.

Per Jostein Solheim er dessuten ny daglig leder.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway