Framtid i Nord

Styreendri­nger

-

Eierseksjo­nssameie Sameiet Sentrum 6 på Storslett i Nordreisa, har gjort endringer i styret. Det fremgår av Brønnøysun­dregistere­t.

Det er Hugo Elvebakken som er styrets leder. Styremedle­mmer er Anne Beate Fjellheim, Rune Ketil Mikkelsen, Siv Hege Sørensen og Pål Fredriksen.

Varamedlem­mer til styret er Mona Karin Fredriksen, Ragnhild Hammari og Frode Yttregaard.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway