Framtid i Nord

Setter ned kapitalen

-

Storfjords­elskapet Jentoft Eiendom AS setter ned kapitalen. Det fremgår av Brønnøysun­dregistere­t.

Aksjekapit­alen ble i en nylig generalfor­samling besluttet nedsatt fra over 1,4 millioner kroner til 30 000 kroner. Nedsettels­esbeløpet skal anvendes til å tilbakebet­ale aksjeeiern­e.

Eventuelle krav/innsigelse­r må meldes foretaket innen seks uker regnet fra 10.11.2022.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway