Framtid i Nord

Skjervøy Røde Kors har fått et eget hjelpekorp­s. I februar tar man sikte på å vaere fullt operativ.

- TORBJØRN O. KARLSEN torbjorn@framtidino­rd.no 926 64 354

Ulrikke Karlsen ble i starten november valgt til korpsleder i det nyoppstart­ede Skjervøy Røde Kors Hjelpekorp­s.

Skjervøyva­eringen var ikke tungbedd da det ble etterlyst folk som ville vaere med å starte opp et hjelpekorp­s på Skjervøy.

– Jeg har ikke vaert tilknyttet Røde Kors før. Men da jeg så at man søkte etter interesser­te, så kjente jeg at jeg var litt giret på tanken og at det hørtes spennende ut. Så jeg heiv meg med, sier Karlsen.

Føler at man bidrar

28-åringen, som er utdannet sykepleier men som jobber på Skjervøy barneskole nå, endte til og med opp som korpsleder.

– Hvorfor har en såpass stor plass som Skjervøy ikke hatt et hjelpekorp­s før?

– Det har vel vaert prøvd før å stifte et hjelpekorp­s, men først nå lyktes man. Men det er klart at det har vaer et savn med et lokalt hjelpekorp­s. Det har jo Politiet også sagt, sier Karlsen, og fortsetter:

– Det er jo generelt økt oppmerksom­het rundt beredskap og vi er vel rundt 25 stykker i korpset nå. Og forhåpentl­igvis blir vi flere også. Det er jo sosialt og man føler at man bidrar og at man laerer noe nytt, sier Karlsen og ramser opp opplaering i førstehjel­p, søk og redning og psykososia­l førstehjel­p. – Det er vel leteaksjon­er det går mest i, men det vil også vaere redningsak­sjoner og folk som trenger hjelp utenfor vei. Vi er jo også en kommune med mange øyer, så blir det for eksempel stengte veier så kan vi vaere en ressurs for blant annet å frakte folk fra A til B.

Den kvinnelige korpsleder­en medgir at medlemsmas­sen under henne er litt mannsdomin­ert foreløpig.

– Ja, det er sant. Men vi er tre damer i styret, så det hjelper på. Og vi setter stor pris på alle som vil bli medlem uansett kjønn. Den første kurshelga blir vel siste helga i november, så alle som vil kan rekke den, sier Karlsen, og påpeker at det vil selvsagt bli arrangert flere kurs etter det også.

Kjaerkomme­nt

Lars Stensrud, leder D-råd i Troms Røde Kors Hjelpekorp­s, stemmer i Karlsens poeng om at det er viktig å få på plass en hjelpebere­dskap også på Skjervøy.

– Ja, dette er et kjaerkomme­nt korps, siden det vil dekke opp et område midt i mellom Lyngen Røde Kors Hjelpekorp­s og Birtavarre Røde kors Hjelpekorp­s, og da Folkehjelp Sanitet i Nordreisa, sier Stensrud.

Solid samarbeids­partner

Det er Eyolf Steffensen fra Skjervøy Røde Kors som har vaer primus motor og initiativt­aker til prosjektet med å stable hjelpekorp­set på beina. Stensrud sier at planen er å kjøre 15–20 nye medlemmer gjennom en grunnoppla­ering i løpet av relativt kort tid. Det betyr i så fall at korpset kan vaere fullt operativt i februar til neste år.

– Et nytt Hjelpekorp­s ute på Skjervøy vil absolutt øke den frivillige beredskape­n i vår del av fylket, og gi den offentlige delen en solid samarbeids­partner, sier Stensrud.

Ulrikke Karlsen er i alle fall klar for til tjeneste når det blir behov for det.

– Ja, jeg er forberedt på å rykke ut når det blir aktuelt.

 ?? FOTO: SKJERVØY RØDE KORS HJELPEKORP­S ?? NYETABLERT: Skjervøy Røde Kors har nå etablert et eget hjelpekorp­s, med Ulrikke Karlsen som leder. Her er Karlsen sammen med fra venstre Kjell Roger Andersen (seniorrådg­iver Troms Røde Kors), Pål Edvardsen (nyvalgt operativ leder i Skjervøy), Hans Kristian Mikalsen (nyvalgt administra­tiv leder) og Lars Stensrud (D-rådsleder Troms Røde Kors Hjelpekorp­s).
FOTO: SKJERVØY RØDE KORS HJELPEKORP­S NYETABLERT: Skjervøy Røde Kors har nå etablert et eget hjelpekorp­s, med Ulrikke Karlsen som leder. Her er Karlsen sammen med fra venstre Kjell Roger Andersen (seniorrådg­iver Troms Røde Kors), Pål Edvardsen (nyvalgt operativ leder i Skjervøy), Hans Kristian Mikalsen (nyvalgt administra­tiv leder) og Lars Stensrud (D-rådsleder Troms Røde Kors Hjelpekorp­s).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway