Framtid i Nord

Røya og Senja

- NTB-ALEXANDER VESTRUM

male svingninge­r og lavere slaktevolu­m i vintermåne­dene.

– Begrensede permitteri­nger knyttet til slaktevolu­m har vaert normalen i mange år, heter det.

Selskapet skriver at situasjone­n er «dypt beklagelig».

– Vi vil i tiden fremover gjøre vårt ytterste for å finne avhjelpend­e tiltak i en vanskelig og krevende situasjon for alle. Det vil skje i naert samarbeid med de ansatte og deres tillitsval­gte, skriver Salmar.

Det kan blant annet vaere vedlikehol­d, kompetanse­bygging og mulighet for delvis arbeid ved andre avdelinger i selskapet.

– Det vil derfor ikke vaere 851 av våre medarbeide­re som blir permittert samtidig, heter det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway