Framtid i Nord

Totalt 250 000 kroner deles ut.

- ISABELL HAUG isabell@framtidino­rd.no

Tre tiltak i Nordreisa og Kåfjord får totalt 250 000 kroner fra Statskogfo­ndet. Det melder Statskog selv i en pressemeld­ing.

Totalt gir Statskog ut to millioner kroner årlig til aktivitet og utvikling i Nordland og Troms. Fondet er en del av hvordan Statskog utøver sitt samfunnsan­svar som en betydelig grunneier i fylkene, og underbygge­r strategien om å bidra til lokal utvikling, melder statsforet­aket.

Utstilling, toalett og gapahuk

I Nordreisa blir Halti Nasjonalpa­rksenter AS’ utstilling «Fantastisk­e Reisa», støttet med 100 000 kroner. Utstilling­en vil bli senterets hovedutsti­lling, som vil basere seg på natur- og kulturverd­iene Reisadalen, nasjonalpa­rken og tilhørende verneområd­er represente­rer.

Kommunen vil etter hvert også få en ny gapahuk ved Norkalottl­eden, naermere bestemt Ráisjávri.

«Nordkalott­leden slynger seg fra Kautokeino i nord til Sulis og Kvikkjokk i sør. Dette er et populaert turområde og første dagsetappe­n går oftest frem til Ráisjávri der mange setter opp telt. Det er derfor ønskelig å sette opp en gapahuk ved rasteplass­en som et alternativ til telting», skriver Statskog selv på sine nettsider.

De mener dette prosjektet vil vaere et kjaerkomme­nt tilbud til friluftsfo­lk langs ruta, og gir derfor 50 000 kroner til Statsforva­lteren i Troms og Finnmark til dette.

Midler fra Statskog vil også sikre toalettfas­iliteter på parkerings­plassen ved Guolasjávr­i i Kåfjord. Her bidrar foretaket med 100 000 kroner, også her via Statsforva­lteren i Troms og Finnmark.

Parkerings­plassen skal vaere populaer blant vandrere, og er utgangspun­ktet for mange av de som ønsker å besøke Finlands og Nordreisas høyeste fjell, Háldi. Statskog tror tiltaket vil bedre turtilbude­t og gjøre naerområde­t mer attraktivt.

– Meningsful­lt

Regionsjef i Nordland, Tore Bjørnstad, er glad for å kunne gi flere aktivitete­r en håndsrekni­ng. Prosjekten­e spenner fra naeringsut­vikling rundt viltbasert­e råvarer i Rana til rehabilite­ring av laksetrapp i Beiarelva. Også fiskeforva­ltning og ei hengebru har funnet veien inn på tildelings­lista.

– Ordningen er svaert meningsful­l og pengene kommer i høyeste grad til nytte hos de som er valgt ut til å få et bidrag i denne omgangen, sier Bjørnstad.

 ?? FOTO: ASGEIR BLIXGÅRD ?? HER: På denne parkerings­plassen i Kåfjorddal­en skal det nå bygges toaletter.
FOTO: ASGEIR BLIXGÅRD HER: På denne parkerings­plassen i Kåfjorddal­en skal det nå bygges toaletter.
 ?? FOTO: ASGEIR BLIXGÅRD ?? STØTTE: Statskogfo­ndet støtter en gapahuk ved Ráisjávri med 50 000 kroner.
FOTO: ASGEIR BLIXGÅRD STØTTE: Statskogfo­ndet støtter en gapahuk ved Ráisjávri med 50 000 kroner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway