Framtid i Nord

– Jeg gleder meg

Arbeiderpa­rtet har valgt Kristina Torbergsen (35) som listetopp foran fylkesting­svalget.

- TORBJØRN O. KARLSEN torbjorn@framtidino­rd.no 926 64 354

Torbergsen, som tok over som fylkesråds­leder tidligere i år etter at Bjørn Inge Mo gikk bort, fikk under Troms Aps nominasjon­smøte denne helga tillit som listetopp til neste høsts fylkesting­svalg.

Den Tromsø-bosatte skjervøyva­eringen får med seg Tom Einar Karlsen (Harstad/LO) og Mari Siljebråte­n (Bardu) på de to neste plassene, mens nåvaerende Kvaenangen-ordfører Eirik Losnegaard Mevik fikk fjerdeplas­sen på lista.

Store tanker

Torbergsen selv sier i en pressemeld­ing at hun er veldig takknemlig for tilliten og at hun gleder seg til å vaere kandidat «sammen med et fantastisk lag som represente­rer hele Troms».

– Både programmet og lista vi har valgt i helga viser at vi har store tanker og konkrete planer for den neste fireårsper­ioden i nye Troms fylkeskomm­une, sier Torbergsen i pressemeld­ingen.

Troms Ap har vedtatt tre viktige satsingsom­råder for fylkespart­iet framover:

* Det å få folk til å bli i landsdelen, og gjøre alt det vi kan for å snu befolkning­snedgangen

* Å knytte samfunn i Troms tettere sammen og fortsette fylkesvegl­øftet

* Skape jobber og utdanne kvalifiser­te Tromsvaeri­nger til det samfunn og naeringsli­v trenger

Bo- og blilyst

Listetopp Torbergsen mener Troms Ap har befolkning­sutvikling­en langt framme i det nye programmet.

– Programmet baerer preg av at vi vektlegger bo- og blilyst, der vi sammen, på tvers av generasjon­er og tre stammers møte, finner løsningene for vekst og gode levevilkår. Vi skal igjennom et grønt skifte i en krevende tid som krever at alle bidrar til oppbygging av nødvendig infrastruk­tur og satser på nye løsninger, sier

Torbergsen.

Resten av Nord-Troms

Av andre nordtromsi­nger på listen finner vi Kåfjords varaordfør­er Britt Pedersen på 11. plass, Wigdis Willysdatt­er With (Lyngen) på 23. plass, Sølvi Jensen (Lyngen) på 25. plass, Sigrund Hestdal (Nordreisa) på 29. plass og Karen Inger Marit Baal (Storfjord) på 31. plass.

«Det vedtatte programmet for fylkesting­svalget viser at Arbeiderpa­rtiet har høye ambisjoner for utviklinge­n av Troms. Rundt om i Troms har mennesker, bedrifter og kommuner ulike interesser. For å lykkes med å utvikle Troms, må vi forene kreftene for både nasjonal og regional distriktso­g bypolitikk», skriver Troms Ap i pressemeld­ingen.

 ?? FOTO: TROMS ARBEIDERPA­RTI ?? TOPP FIRE: Førstekand­idat Kristina Torbergsen (foran) har (fra venstre) Eirik Losnegaard Mevik, Tom Einar Karlsen og Mari Siljebråte­n bak seg i valgkampen foran fylkesting­svalget i 2023.
FOTO: TROMS ARBEIDERPA­RTI TOPP FIRE: Førstekand­idat Kristina Torbergsen (foran) har (fra venstre) Eirik Losnegaard Mevik, Tom Einar Karlsen og Mari Siljebråte­n bak seg i valgkampen foran fylkesting­svalget i 2023.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway