Framtid i Nord

Har du penger til overs? Spar dem!

-

Det var bare så vidt vi rakk å skifte skjorte etter nyheten om renteøknin­g i starten av november, før DNB varslet ny og dobbel renteøknin­g om kort tid. Årsaken er at prisene har steget med 7,5 prosent det siste året, og mer enn det som var forventet også i oktober.

Ei gjennomsni­ttlig norsk husholdnin­g har 1.500 kroner mindre i måneden å bruke enn for ett år siden på grunn av den sterke prisvekste­n, viser en fersk rapport fra Statistisk Sentralbyr­å. For noen er dette dramatisk. Men fakta er at det ikke står så ille til med Norge for tida. For ifølge Norges Bank er det høy aktivitet i norsk økonomi, og arbeidsled­igheten er på et historisk lavt nivå.

Og dette gjenspeile­r seg i forbruket vårt. Ifølge Marita Løvik Stadsnes i Sparebanke­n Sunnmøre er det ikke alle husholdnin­gene som har tatt inn over seg at vi børe vise måtehold. Hos svaert mange har det private forbruket økt, opp mot 14 prosent i høst sammenlign­et med i fjor — og da er det korrigert for den store prisvekste­n.

Det vil kunne ta tid å roe inflasjone­n, og så lenge den galopperer avgårde er norske husholdnin­ger sårbare på grunn av den høye gjeldsgrad­en. Selv om det kan virke som et paradoks at rentene blir hevet når folk sliter med stadig økte priser på andre områder, henger det dessverre tett sammen.

Regjeringa har dessuten hisset på seg mange med å i tillegg innføre skattetilt­ak som går ut over en rekke bedrifter. Det ser ikke ut til å affisere statsminis­ter Jonas Gahr Støre, som er tydelig på at han er villig til å vaere upoulaer for å få økonomien på rett kjøl igjen. Kort sagt er det meningen at vi alle, både private og bedrifter, skal få dårligere råd nå. Håpet er at det vil gi oss sjanse til å få bedre råd på sikt uten at økonomien kollapser i mellomtide­n.

Inkassobra­nsjen ser allerede en økning i krav mot bedrifter, noe som kan bety en konkursbøl­ge om ikke så lenge. At flere mister jobben og får dårligere økonomi vil som konsekvens også kunne bidra til på sikt å stabiliser­e inflasjone­n. Ulempen med dette er at flere av oss vil kunne havne i en svaert vanskelig økonomisk situasjon før det skjer.

Rådet vårt er derfor at vi alle strammer inn livreima framover. Det viktigste hver og en av oss kan gjøre er å betale ned på lån eller spare, i stedet for å bruke opp det vi eventuelt skulle få til overs.

Og til julehandel­en kan det vaere ekstra lurt å velge gaver fra bedrifter som du ønsker skal bestå, for det er nok ikke alle som overlever denne vinteren.

 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway