Framtid i Nord

Trekkes fram som ordførerka­ndidat i Tromsø: – Vet at navnet mitt er diskutert

Senterpart­iet i Tromsø står uten en klar toppkandid­at etter at listetoppe­ne fra sist valg ikke tar gjenvalg. Redningen finnes kanskje utenfor kommunegre­nsen.

- JARL HENNING NILSEN, ITROMSØ

Parti etter parti har denne høsten lagt fram sine lister til neste års kommuneval­g, men i Sp er det fortsatt uvisst hvem som tar de ulike plassene.

Først i desember vil partiet presentere sin liste til det kommende kommuneval­get.

Kommunesty­rerepresen­tant for Senterpart­iet, Olaug Hanssen, og styremedle­m i Sp sitt lokallag her i Tromsø ser imidlertid en svaert aktuell kandidat utkrystall­isere seg allerede nå.

Men han befinner seg foreløpig utenfor kommunegre­nsen. Nemlig Lyngen-ordfører Dan Håvard Johnsen.

En god ordførerka­ndidat

– Personlig tror jeg Dan Håvard kan vaere en god ordførerka­ndidat her i Tromsø. Han har lang erfaring som ordfører og er fortsatt veldig politisk interesser­t og engasjert.

Hun oppfatter den nåvaerende Lyngen-ordføreren og Farmenkjen­disen som en kunnskapsr­ik politiker med flere strenger å spille på. Samtidig som at han er hardhudet nok til å tåle det sirkuset som følger et eventuelt ordførerka­ndidatur i Tromsø.

– Men vi må vente og se. Det er flere aktuelle kandidater, og uansett satser jeg på at vi lander en liste med gode folk som blir bra for kommunen, sier Hanssen.

Onsdag kveld gjennomfør­er lokallaget til Sp i Tromsø et ekstraordi­naert årsmøte som følge av noen uker med uro lokalt i partiet. Først meldte forrige valgs toppkandid­ater Marlene Berntsen Bråthen og Mats Hegg Jacobsen at de ikke ønsket gjenvalg, så førte partiets «bompenge-ja» til at blant andre tidligere lokallagsl­eder Asgeir Slåttnes trakk seg.

Her vil en ny nominasjon­skomité utpekes, som deretter vil ta fatt på arbeidet med å snekre sammen en nominasjon­sliste.

Åpner for å tre av før ordførerpe­rioden er over

Dan Håvard Johnsen bekreftet tidligere i november til Nordlys at han har et stående jobbtilbud i Tromsø. Hvilken jobb det er snakk om vil han enda ikke avsløre, men at han også kan komme til å involvere seg politisk i byen, det utelukker han ikke.

– Hvordan går det med flyttelass­et?

– Haha! Jeg har ikke meldt flytting enda for å si det sånn, og det kan godt vaere jeg pendler til å begynne med. Men vi må se litt hvilke muligheter som åpner seg, svarer Johnsen.

– Hvilke muligheter sikter du til?

– Det er både jobbtilbud og om jeg skal vaere med i politikken videre. I første omgang har jeg en jobbmuligh­et der, som jeg

vil starte i etter at ordførerpe­rioden i Lyngen er ferdig. Skal jeg gjøre noe før det, vil jeg måtte ta permisjon. Den muligheten er også der, men det er enda ikke avklart, sier han kryptisk.

– Skal aldri utelukke noen ting

At hans navn sirkulerer rundt bordet til Senterpart­iet i Tromsø, det er Lyngen-ordføreren klar over.

– Jeg vet at navnet mitt er diskutert i politiske kretser i Tromsø, sier han, og ler når iTromsø påpeker at begge vet hvilke kretser det er snakk om.

På spørsmål om hva han tenker om å bli trukket fram av lokale Sp-politikere i Tromsø som ordførerka­ndidat, svarer han:

– Det er hyggelig, men det er ikke direkte overrasken­de. Jeg har vaert ordfører i åtte år og føler jeg har gjort en stødig jobb i Lyngen. Men det blir opp til partiet i Tromsø videre, jeg vil ikke forholde meg til det før jeg får en konkret forespørse­l.

Men at den forespørse­len vil komme, det fremstår som mer og mer sannsynlig.

– Man skal aldri utelukke noen ting i den politiske verden, avslutter Johnsen.

 ?? ??
 ?? FOTO: MARIUS MOE ?? REDNINGEN? Karrieresk­ifte og mulig flytting gjør Dan Håvard Johnsen (Sp) til en mulig ordførerka­ndidat for partiet i Tromsø. Her poserer han i forkant av Farmen-innspillin­gen tidligere i år.
FOTO: MARIUS MOE REDNINGEN? Karrieresk­ifte og mulig flytting gjør Dan Håvard Johnsen (Sp) til en mulig ordførerka­ndidat for partiet i Tromsø. Her poserer han i forkant av Farmen-innspillin­gen tidligere i år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway