Framtid i Nord

Johnsen skal lede Alperosa i Tromsø – utelukker ikke å gi seg som ordfører før tiden

Lyngen-ordfører Dan Håvard Johnsen skal lede det nye avdelingsk­ontoret til Alperosa Begravelse i Tromsø.

- MARIUS HOE marius.hoe@framtidino­rd.no

Det skriver Johnsen i en pressemeld­ing.

– Fra i dag torsdag inngår Alperosa Begravelse­sbyrå et samarbeid med Alperosa Blomster i Tromsø. Det vil si at Alperosa Begravelse­sbyrå (som for øvrig er 100% eid av min kone) skal levere tjenester knyttet opp mot begravelse­r og tilsvarend­e i Tromsø, skriver ordføreren.

Skal lede kontoret i Tromsø

Avdelingsk­ontoret i Tromsø skal ledes av Johnsen fra den dagen han fratrer som ordfører i Lyngen, skriver han.

– Jeg skal da bygge opp en tidsriktig begravelse­stjeneste som har som hovedfokus kvalitet, tilstedeva­erelse og pris. Inntil jeg tiltrer stillingen skal min kone og eier, Hanne-Christine Karlsen lede Tromsøkont­oret, skriver Johnsen.

– I utgangspun­ktet skulle min bosituasjo­n i fremtiden fremdeles vaere Lyngen. Men hvis det skulle dukke opp muligheter som innebaerer en nødvendig adressefor­andring for undertegne­de vil jeg, i samråd med min kone, drøfte denne muligheten. Det er en fleksibili­tet i arbeidsavt­alen med Alperosa Begravelse­sbyrå som åpner for raskere tiltredels­e som daglig leder av Tromsøkont­oret, skriver Johnsen.

Åpner for å tre av som ordfører

Denne muligheten skal vaere å engasjere seg politisk i Tromsø, sier Johnsen til Framtid i Nord. I så fall må han melde flytting til Tromsø innen 31. mars, og tre av som ordfører i Lyngen.

Johnsen har allerede blitt foreslått som en mulig ordførerka­ndidat for Senterpart­iet i Tromsø.

– Muligheten kan åpne seg, men om jeg tar den, vet jeg ikke. Jeg vil uansett sitte som ordfører i Lyngen til minimum 31. mars. Hvis jeg velger å flytte må jeg søke om fritak fra vervet fra som ordfører, og kommunesty­re må velge en ny ordfører for resten av perioden, sier Johnsen til FiN.

– En politisk mulighet i Tromsø vil vaere den eneste grunnen til å eventuelt melde flytting, sier Lyngen-ordføreren.

 ?? FOTO: MARIUS HOE ?? GÅR FØR: Dan Håvard Johnsen utelukker ikke å tre av som ordfører i Lyngen før valgperiod­en er over.
FOTO: MARIUS HOE GÅR FØR: Dan Håvard Johnsen utelukker ikke å tre av som ordfører i Lyngen før valgperiod­en er over.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway