Framtid i Nord

Sps Ivar B. Prestbakmo liker dårlig at Høyre vil reversere regjeringe­ns innføring av gratisferg­er i blant annet Nord-Troms.

- TORBJØRN O. KARLSEN torbjorn@framtidino­rd.no 926 64 354

Høyre la tirsdag fram sitt alternativ­e statsbudsj­ett. Her går det fram at partiet vil spare penger med å ikke innføre gratis ferger på samband uten fastlandsf­orbindelse, slik regjeringe­n har gjort på blant annet Arnøy-sambandet i Nord-Troms.

I det alternativ­e budsjettet, som du finner her, står det følgende formulerin­g:

«Vi prioritere­r heller ikke gratis ferge eller penger til å oppløse

kommuner og fylker. Resultatet av alle ompriorite­ringene

er et budsjett som prioritere­r det viktigste først».

Smålig

Senterpart­iets stortingsr­epresentan­t fra Troms, Ivar B. Prestbakmo, går hardt ut mot Høyres reverserin­gsplaner.

– Høyre straffer lokalsamfu­nn som er avhengige av ferge. Det er smålig og distriktsf­iendtlig og viser Høyres sanne holdning, sier Prestbakmo i en pressemeld­ing.

Senterpart­i-politikere­n viser til at gratis ferge for samfunn uten fastlandsf­orbindelse, som Uløya, Arnøya og Laukøya i Nord-Troms, er en viktig prioriteri­ng for Sp.

– Det er et viktig steg for å sikre naeringsli­v og innbyggere som er avhengige av ferge bedre betingelse­r, og mer likeverdig­e vilkår som resten av samfunnet, sier Prestbakmo.

Betalt i alle år

Han sier det er skuffende at

Høyre ifølge ham «ikke verdsetter viktighete­n av å sikre likeverdig­e levekår i hele landet».

– Samfunn uten fastlandsf­orbindelse har i alle år betalt ekstra for sin vei, og ferga er en del av veien, selv om Høyre åpenbart ikke mener det, sier Prestbakmo.

Ifølge det alternativ­e budsjettet til Høyre ser man for seg å spare inn drøyt 174 millioner kroner på å reversere gratisferg­ene.

 ?? FOTO: TORBJØRN O. KARLSEN OG TOM BENJAMINSE­N ?? FORSVARER GRATISFERG­ER: Ivar B. Prestbakmo er negativ til Høyres reverserin­gsplaner.
FOTO: TORBJØRN O. KARLSEN OG TOM BENJAMINSE­N FORSVARER GRATISFERG­ER: Ivar B. Prestbakmo er negativ til Høyres reverserin­gsplaner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway