Framtid i Nord

Denne parkeringe­n i Lyngen er ikke lovlig

Men nå lover kommunen å rydde opp.

- ISABELL HAUG isabell@framtidino­rd.no

Syv utfartspar­keringer i Lyngen kommune er ikke i tråd med regelverke­t for å kreve inn parkerings­avgift, og kommunen har nå fått pålegg fra Parkerings­tilsynet i Statens vegvesen.

Det melder Nordlys.

Utfartspar­keringene, blant annet ved inngangen til det populaere Blåisvatne­t i Sør-Lenangsbot­n, er nemlig ikke registrert i Parkerings­registeret.

– Vi ser ofte det startes opp utfartspar­keringer. Men for å starte parkering må en del på plass. Du må ha et registrert foretak, og parkeringe­n må registrere­s i parkerings­registeret, sier rådgiver i tilsynet, Halgeir Jansen til Nordlys.

Leder for utviklings- og naeringsav­delingen i Lyngen kommune, Svein Eriksen sier til avisa at kommunen nå vil rydde opp.

– Vi var tidlig ute med å etablere slike utfartspar­keringer med hjemmel i Friluftslo­ven. Så ser vi at det er noen detaljer som må på plass, sier han.

Lokalbefol­kningen slapp først unna å måtte betale parkerings­avgift, men fra og med i sommer måtte også lyngsvaeri­nger betale for parkering på utfartsted­ene.

 ?? FOTO: ISABELL HAUG ?? HER: Det gjenstår noen detaljer før Lyngen kommune faktisk har lov til å ta betalt ved flere utfartspar­keringer, blant annet her i Sør-Lenangsbot­n.
FOTO: ISABELL HAUG HER: Det gjenstår noen detaljer før Lyngen kommune faktisk har lov til å ta betalt ved flere utfartspar­keringer, blant annet her i Sør-Lenangsbot­n.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway