Framtid i Nord

Det var Tor Bernt Tretten (80) som døde i møteulykke­n

- ISABELL HAUG isabell@framtidino­rd.no 458 52 191

Mannen var fra Nordreisa.

Det var Tor Bernt Tretten (80) fra Nordreisa som døde etter en møteulykke med en el-syklist.

Det melder Troms politidist­rikt i en pressemeld­ing, torsdag ettermidda­g.

Ulykken skjedde for snart to uker siden, og Tretten døde mandag denne uken som følger av skadene han fikk. Politiet har frigitt navnet i samråd med pårørende.

Tretten var en kjent skikkelse i kommunen.

Etterforsk­es videre

Politiadvo­kat i Troms politidist­rikt Ragnhild With, forteller at politiet fremdeles foretar sine etterforsk­ningsskrit­t opp mot hendelsesf­oreløpet.

– Dette for å få en avklaring på hva som skjedde. Vi har ingen avklaring enda, sier hun til Framtid i Nord.

Det skal ikke ha vaert noen vitner til hendelsen, som skjedde i en mørklagt gate på Storslett, lørdag 12. november.

– Men det kom personer til stedet i ettertid, sier With.

Siktet

Én kvinne har fremdeles status som siktet i saken da sykkelen hennes er blitt beslaglagt. Den er nå gjenstand for tekniske undersøkel­ser.

Tretten ble først tatt hånd om av lokalt helseperso­nell, før han havnet på Universite­tssykehuse­t i Nord-Norge (UNN). Her skal tilstanden hans ha forverret seg, skriver Nordlys.

Ikke gatelys på stedet

Politiet har tidligere opplyst at kvinnen i sin forklaring har oppgitt at det var både dårlig sikt og mørkt på stedet, og at gatelysene ikke skal ha vaert påslått på tidspunkte­t som påkjørsele­n fant sted.

Nordreisa kommune opplyser til Nordlys at gatelysene var slukt grunnet en sikring som skal ha røket. Allerede før påkjørsele­n var det bestilt reparasjon på gatelysene i gata.

– Feilen er nå reparert, opplyser vikarieren­de driftslede­r for vei i Nordreisa kommune, Espen Berg til Nordlys.

 ?? FOTO: ISABELL HAUG ?? HER: Det var her hendelsen skjedde, langs Kirkevegen i Nordreisa.
FOTO: ISABELL HAUG HER: Det var her hendelsen skjedde, langs Kirkevegen i Nordreisa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway