Framtid i Nord

Knølhval på sildejakt satte seg fast i driv

En knølhval viklet seg søndag inn i et stort drivanker på Kvaenangen.

-

Det skriver Fiskeridir­ektoratet i en pressemeld­ing.

– Den mange tonn tunge knølhvalen hadde fått et stort drivanker og tau viklet inn i munnen og måtte ha hjelp for å få dette bort, skriver de i pressemeld­ingen.

Hver høst under sildeinnsi­get på Kvaenangen følger det store flokker med hvaler etter silda. De beiter på fisken og ofte i konkurrans­e med fiskebåten­e. Et drivanker blir brukt i sildefiske­t for å få nota ut i sjøen og i riktig formasjon.

Personell fra Fiskeridir­ektoratets Sjøtjenest­e, som er på sildefelte­t med de to patruljebå­tene «Fjorgyn» og «Rind», klarte etter en tid å frigjøre hvalen fra drivankere­t og den kunne svømme uhindret videre.

 ?? FOTO: FISKERIDIR­EKTORATET ??
FOTO: FISKERIDIR­EKTORATET

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway