Framtid i Nord

Rederiet Seaworks i Harstad har inngått intensjons­avtale med Rå Biopark om kjøp av flytende biogass til selskapets nye fartøy, som leveres fra Kina i 2023.

- CHRISTER ANDRÉ HENRIKSEN christer.henriksen@framtidino­rd.no

– Vi er et nordnorsk rederi som betjener det nordnorske markedet. Så langt det er mulig kjøper vi våre tjenester fra nordnorske leverandør­er. Samtidig ønsker vi å vaere en pådriver for å få til et grønt skifte i vår bransje i nord, sier administre­rende direktør Jan Arild Paulsen i Seaworks.

I en pressemeld­ing fra Rå Biopark i Skibotn, kommer det frem at selskapet skal levere flytende biogass til rederiet Seaworks nye fartøy.

– Vår nye bulkbåt, som leveres sommeren 2023, skal gå på flytende naturgass. Gravemaski­nen om bord skal drives av strøm. Med denne investerin­gen på rundt 160 millioner kroner reduserer vi utslippene av CO2 med opp mot 30 prosent. Men vi ønsker ikke å stoppe der. Ved bruk av flytende biogass vil vi få et 100 prosent klimanøytr­alt drivstoff. Det er derfor naturlig for oss å inngå en langsiktig avtale med Rå Biopark om kjøp av flytende biogass i framtiden, sier Paulsen.

- Vi erstatter ca 1,5 millioner liter diesel i året ved å bruke LNG eller biogass. Det gir oss en betydelig miljøgevin­st.

Daglig leder Harald Østbø i Rå Biopark er meget godt fornøyd med at selskapet nå har inngått intensjons­avtale med Harstad-rederiet Seaworks.

- Vi opplever stor interesse og etterspørs­el av biogass, spesielt i regionen, men også nasjonalt og internasjo­nalt. Det er jo fantastisk at matavfall fra husholdnin­ger og naeringsli­v i Ofoten kan brukes som råstoff til produksjon av karbonfrit­t drivstoff for naeringsli­vet i regionen. En avtale med Seaworks vil utgjøre 20-25 prosent av hele vår produksjon. Med dagens gasspriser snakker vi om mellom 10 og 15 millioner kroner i året, sier Østbø.

Rå Biopark er det største miljøsamar­beidet i Nord-Norge noensinne. Årlig skal nesten 50.000 tonn organisk avfall fra naeringsli­v og husholdnin­ger i 41 kommuner fra Lofoten til Nordkapp omgjøres til biogass i et nytt moderne anlegg i Skibotn. Investerin­gen er på over 300 millioner kroner og byggestart er planlagt i 2023.

Ved bruk av ny teknologi skal Rå Biopark hente ut energien fra avfallet og omgjøre denne til flytende biogass - et klimanøytr­alt drivstoff. Mengden tilsvarer 5 millioner liter diesel eller 50 GWh årlig. Dette er like mye som det årlige energiforb­ruket til 2500 husstander, og vil utgjøre 10 prosent av Norges forbruk av biogass, kommer det frem i pressemeld­ingen.

 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway