Framtid i Nord

Svømmehall­en åpner ikke før i 2023

1. desember er bare å glemme – men kommunen håper å vaere klar til åpning i starten av neste år.

- KRISTINA BÅTNES HESTDAHL kristina@framtidino­rd.no 948 58 272

Himlingen i svømmehall­en på Storslett skal tas ned – og det skal monteres nye lys og lyddempend­e plater.

Politikern­e bevilget – om enn ikke gladelig – 1,5 millioner til arbeidet i et kommunesty­remøte tidligere denne måneden.

På Nordreisa kommunes hjemmeside­r meldes det at kommunen nå har inngått avtale med en ekstern tjenestele­verandør. Arbeidet, som starter opp neste uke, er ventet å vaere ferdig til julaften.

Det er om alt går som det skal.

– Vi håper alt går etter planen og at vi ikke møter på flere utfordring­er med taket som vi ikke kjenner til per nå, skriver kommunen.

Så snart arbeidet er ferdig skal bassenget fylles – og varmes opp til minst 26 grader.

«Mest sannsynlig vil bassenget vaere klart til bruk igjen av starten av 2023», melder kommunen.

 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway