Framtid i Nord

Lørdag er det åpent hus på Newton-rommet på Skjervøy. Da er det nemlig bursdag.

- TORBJØRN O. KARLSEN torbjorn@framtidino­rd.no 926 64 354

I november 2017 åpnet naeringsmi­nister Monica Maeland Newton-rommet på Skjervøy. Fem år etter er det duket for et jubileumsa­rrangement i lokalene - som ligger i bygget som også huser den videregåen­de skolen på Skjervøy.

Newton-rommet på Skjervøy tilbyr praktisk undervisni­ng i matematikk, naturfag og teknologi og er ment å vaere «en felles laeringsar­ena for alle barn og unge i Nord-Troms». Newtonlaer­er Odin Svisdal håper mange tar turen til Newton-rommet lørdag formiddag.

– Det blir åpen dag og hvem som helst kan komme. Det blir aktivitete­r for de yngste, og også litt for de større barna. Litt konkurrans­er skal vi få til og så blir det selvsagt også kake, brus og kaffe, lover Svisdal.

Fylles med innhold

I forbindels­e med åpningen i 2017 sa davaerende prosjektle­der Silja Karlsen at «Nå skal rommet fylles med innhold og vi skal gi Nord-Troms-elever god realfagsun­dervisning som forhåpentl­ig kan påvirke dem i videre skolevalg og yrkesvalg».

Fem år etter mener Svisdal at man har kommet et godt stykke på vei i oppfylle de ambisjonen­e.

– Vi er veldig fornøyd med hvordan det har utviklet seg og hva vi har fått til, ja. Vi visste jo ikke helt hva vi gikk til og i starten hadde jeg en kvart stilling. Så har det ballet på seg, og nå har jeg 100 prosent stilling, sier Svisdal, og fortsetter:

- Dette er jo et samarbeids­prosjekt mellom skole, naeringsli­v og alt som er. Og Skjervøy kommune har også bidratt masse og lagt til rette for at man skulle få den utviklinge­n man har hatt. Og vi ser jo at det vi gjør fenger. Det er tilbakemel­dingene fra både elever og laerere, og da mener jeg det er verdt å satse videre på også, sier

Svisdal.

Hele Nord-Troms

First Lego League har vaert en integrert del av Newton-satsingen på Skjervøy siden starten og lagene fra Skjervøy har gjort seg bemerket både regionalt, nasjonalt og internasjo­nalt. Og når de gjelder å samle hele Nord-Troms, så er First Lego League-arrangemen­tet i idrettshal­len på Skjervøy tidligere i november et godt eksempel på det.

– Helt klart. Newton-rommet skal vaere for hele Nord-Troms og samarbeide­t med de andre kommunene er viktig. Det er kjempearti­g at lag kommer til Skjervøy for å delta, sier Svisdal.

 ?? ?? HEKTISK AKTIVITET: Newton-rommet på Skjervøy har blitt flittig brukt de siste fem årene.
HEKTISK AKTIVITET: Newton-rommet på Skjervøy har blitt flittig brukt de siste fem årene.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway