Framtid i Nord

Blir rustet opp med 48 millioner kroner innen 2024.

- ISABELL HAUG isabell@framtidino­rd.no 458 52 191

– Dette er noe vi har jobbet knallhardt med å få på plass og endelig kommer det, jubler Apordfører­en i Kvaenangen, Eirik Losnegaard Mevik.

Bruker 48 millioner kroner

På investerin­gslista til Troms og Finnmark fylkeskomm­une får nemlig den etter hvert så beryktede fylkesveie­n i indre Kvaenangen nå et solid løft, med oppgraderi­ng til bedre standard fra Sekkemo til Kvaenangsb­otn.

Det skal brukes én million kroner på planleggin­g i 2023, og 47 millioner kroner på selve oppgraderi­ngen i 2024.

– Det er jo en helt forferdeli­g vei å kjøre på, og jeg har all sympati med de som kjører og pendler der hver dag. Vi har jo vaert gode på å lage bo- og blilyst-prosjekter, men dette er kanskje blant de tingene som er viktigst for folk, de små, hverdagsli­ge tingene som betyr noe, at man har en ordentlig vei å kjøre på. Så dette er en skikkelig bra dag for oss i Kvaenangen, stråler Mevik.

Det skal ha vaert tverrpolit­isk enighet i kommunen om at det må gjøres noe med veien, lenge.

– Vi har ventet og nå ser vi at fylkeskomm­uenn virkelig leverer. Jeg er stolt over at Ap og Sp har gått i bresjen for dette og får det på plass.

Halve veien

Ifølge ordføreren har både kommunepol­itikere og lokalbefol­kning lenge spilt inn veien som et nødvendig oppussings­prosjekt, både i forbindels­e med regionale transportp­laner og i ulike høringer.

– Også er vi jo flere som i vår dag-til-dag kontakt med fylkeskomm­unen har purret på og mast. Nå har vi lyktes og blir hørt, det blir en utbedring på den verste delen av veien, den som er asfaltert.

Mevik er samtidig klar på at resten av fylkesveie­n, fra Kvaenangsb­otn til Søstraumen, ikke har fått penger i denne runden. En stor del av denne strekninge­n er fremdeles gruset.

– Dette er en god start. Men vi skal jobbe videre for å få på plass resten av veien også, lover ordføreren.

 ?? FOTO: KJETIL HAUG ?? OPPGRADERE­S: Strekninge­n på knappe 20 kilometer langs fylkesvei 7968 i Kvaenangen skal nå oppgradere­s til det bedre.
FOTO: KJETIL HAUG OPPGRADERE­S: Strekninge­n på knappe 20 kilometer langs fylkesvei 7968 i Kvaenangen skal nå oppgradere­s til det bedre.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway