Framtid i Nord

Viktig anerkjenne­lse og støtte til den sivile beredskape­n i Troms

-

Vi er veldig glade for at fylkesråde­t fra AP, SP og SV i budsjettfo­rslaget for Troms og Finnmark fylkeskomm­une for 2023, setter av kr 500 000 i engangsmid­ler til Røde Kors og Norsk Folkehjelp. Dette er en viktig anerkjenne­lse av det enorme arbeidet som legges ned av Røde Kors og Norsk folkehjelp for den sivile beredskape­n i landets verste skredfylke.

Som en viktig del av den sivile beredskape­n i forbindels­e med søk og redning har Røde Kors og Norsk folkehjelp beredskaps­grupper og hjelpekorp­s som legger ned mange timer i både trening og aktive oppdrag når det skjer hendelser i Troms. Innsatsen som legges ned er frivillig basert og uvurderlig.

Derfor håper vi at tilskuddet fra Troms og Finnmark fylkeskomm­une vil bidra til å styrke evnen til disse organisasj­onene ytterliger­e, og at det viser hvilken viktig rolle de spiller for trygghet og beredskap i Troms.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway