Framtid i Nord

En million til Kvääniteat­teri

Fylkesråde­t med driftsstøt­te til kventeatre­t.

- KRISTINA BÅTNES HESTDAHL kristina@framtidino­rd.no

I sitt budsjett har fylkesråde­t i Troms og Finnmark tildelt Kvääniteat­teri en million kroner i driftsstøt­te. Det er også lagt opp til en økning i driftstils­kuddet i økonomipla­nperioden 2023-2026.

Det melder fylkesråde­t selv i en pressemeld­ing.

Ronald Waernes (Sp), fylkesråd for økonomi og kultur, er glad for å bidra til en sikker og stabil drift av kventeatre­t.

– Kva¨a¨niteatteri som nasjonalt kventeater vil i årene som komme vaere med løfte kvensk språk og kultur både nasjonalt og internasjo­nalt. At vi har sterke og stabile kulturinst­itusjoner i regionen vår er høy prioriteri­ng for fylkesråde­t, sier han i pressemeld­ingen.

Kventeatre­t er Norges første kvenske kunstinsti­tusjon, og ble etablert i september i år av fylkeskomm­unen, samt kommunene Nordreisa, Alta og Vadsø.

Waernes uttrykker at kulturlive­t er en drivkraft for utvikling og vekst, og han håper at bevilgning­en på sikt vil vaere med på å sikre trygge kulturarbe­idsplasser i Troms og Finnmark.

 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway