Framtid i Nord

Laksekommu­nene får 800 mill. ekstra: – Viktig å få på plass Oppdrettsk­ommunene får 800 millioner kroner ekstra i år.

- KYST OG FJORD redaksjone­n@kystogfjor­d.no TORBJØRN O. KARLSEN torbjorn@framtidino­rd.no 926 64 354

Det skjer i forbindels­e med nysalderin­gen av statsbudsj­ettet for 2022, skriver Dagens Naeringsli­v.

– Kystkommun­ene skal sitte igjen med mer penger. Derfor legger vi nå inn 800 millioner kroner ekstra og øker kommunenes andel av auksjonsin­ntektene, sier finansmini­ster Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til avisen.

E24 skriver at Vedum påpeker at økningen skjer i samspill med de andre grepene regjeringe­n tar inn mot havbruk og kystkommun­er, inkludert den nye grunnrente­skatten på oppdrett.

Samtidig er han klar på at dette ikke er noe man har kommet opp med etter reaksjonen­e som kom på den foreslåtte lakseskatt­en.

– Målsetting­en har hele tiden vaert at de som legger til rette for aktivitet skal sitte igjen med mer, sier Vedum.

Lagt inn

Ørjan Albrigtsen, ordfører i Skjervøy, sier til Framtid i Nord at det var viktig at disse midlene kom nå.

– Ja, det var viktig for oss å få dette på plass så det er vi utrolig glade for. Det vil bety 10–11 millioner ekstra for oss, og det er selvsagt kjempevikt­ig å få på plass. Det var også midler vi hadde forutsett at vi skulle få, og som vi har lagt inn i budsjetten­e, sier Albrigtsen.

Havbruksfo­ndet fordeler kommunal sektors andel av inntektene fra vekst i oppdrettsn­aeringen og inntekter fra avgiften på produksjon av laks, ørret og regnbueørr­et.

De to foregående årene tildelte fondet 3,25 milliarder kroner til kystkommun­ene. I 2022 og 2023 økes summen til 3,59 milliarder. Det betyr at uten denne ekstrabevi­lgningen ville de fått mindre i år og til neste år.

– Vi kan allerede nå konstatere at vertskommu­nene kommer bedre ut i 2022 og 2023 enn de gjorde i 2020 og 2021, til tross for at auksjonene ga noe mindre inntekter, sier fiskerimin­ister Bjørnar Skjaeran

(Ap).

Samarbeid

Ørjan Albrigtsen sier at Skjervøy kommune har samarbeide­t med flere andre for å få budskapet fram til regjeringe­n.

– Vi har sammen med Salangen og Senja vaert klare og tydelige på hva dette vil bety for oss. Så jeg er fornøyd med at vi har klart å synliggjør­e at man ville komme dårlig ut og at kystordfør­erne har blitt hørt i denne saken, sier Al

brigtsen.

 ?? FOTO: TORBJØRN O. KARLSEN ?? LETTET ORDFØRER: Ørjan Albrigtsen er glad for at Skjervøy og de andre kystkommun­ene får mer penger.
FOTO: TORBJØRN O. KARLSEN LETTET ORDFØRER: Ørjan Albrigtsen er glad for at Skjervøy og de andre kystkommun­ene får mer penger.
 ?? FOTO: ISABELL HAUG ??
FOTO: ISABELL HAUG

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway