Framtid i Nord

Både John Karlsen og Vidar Langelang høyt oppe på Frps valgliste til fylkesting­et.

- KRISTINA BÅTNES HESTDAHL kristina@framtidino­rd.no

Troms Frp holdt sitt nominasjon­smøte i Tromsø forrige helg – og har nå den endelige lista klar i forkant av neste års fylkesting­svalg.

Ifølge pressemeld­ingen fra partiet var det ikke knyttet noe saerlig spenning til gjennomfør­ingen, da det ikke var varslet noen motkandida­ter til de øverste plassene på lista.

To nordtromsi­nger

Det er 28 år gamle Kristian Eilertsen som enstemmig ble valgt som Fremskritt­spartiets toppkandid­at.

– Jeg er svaert takknemlig for at et enstemmig fylkeslag har valgt å stille seg bak meg som førstekand­idat på listen. Vi har et godt lag som er klare for å kjempe hardt for velgernes tillit, sier han i pressemeld­ingen.

Blant de seks på topp befinner det seg to nordtromsi­nger: John Karlsen fra Nordreisa og Vidar Langeland fra Skjervøy, som kapret henholdsvi­s 4. og 6. plassen.

Begge har gode muligheter for å komme inn på fylkesting­et til høsten.

– Jeg er veldig glad for å ha med både John og Vidar på laget, og jeg håper velgerne i Nord-Troms stemmer begge to inn på fylkesting­et, sier den nyvalgte førstekand­idaten.

Kjernesake­ne

Det er mer penger til kjerneoppg­aver som gode veier, et godt kollektivt­ilbud og videregåen­de skoler partiet melder de skal kjempe for.

– Vi lover ikke mer penger til alt mulighet ellers, sier Eilertsen.

Han har heller ikke gitt opp kampen om å legge ned fylkeskomm­unen.

– Vi mener fylkeskomm­unen er unødvendig, kostbar og byråkratis­k. De aller fleste oppgavene kan løses minst like godt av kommunene.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway