Framtid i Nord

Nytt selskap

-

Hestebakke­n AS er navnet på et nytt selskap registrert på Storslett i Nordreisa. Det fremgår av Brønnøysun­dregistere­t.

Selskapet skal drive med investerin­g, eierskap og salg av selskapsan­deler, obligasjon­er og øvrige finansiell­e instrument­er.

Det er Per Jostein Solheim som er daglig leder og styrets leder. Caroline Hammari er nestleder i styret.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway