Framtid i Nord

Rederne håper å hente båten hjem og komme i fiske rett over nyttår.

-

«Sara Karin» betød en helt ny verden for rederne da nybygget ankom Nord-Lenangen i 2017. Den 19,8 meter lange båten erstattet to gamle trebåter, og rederne Oddgeir Krag og sønnen Erik-Andre Brose Krag har siden da satset på fryse-strategi for å blant annet utnytte hysekvoten­e best mulig.

Kappet i to

Båten har vaert effektiv i fiske, og ble nummer 14 på snurrevadt­oppen i 2021 med naer 2200 tonn samlet fangst. Men rederne erfarte att lasteromsk­apasitet ble i snaueste laget for frysing. Turene ble for korte, og marginene kunne vaert bedre.

De besluttet derfor å investere i større båt, bokstaveli­g talt. «Sara Karin» ble seilt til Hirtshals i vår, der båten ble kappet både på midten og i

 ?? FOTO: PRIVAT ?? UNDERVEIS: Slik så det ut da midtskipet ble erstattet med bare luft.
FOTO: PRIVAT UNDERVEIS: Slik så det ut da midtskipet ble erstattet med bare luft.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway