Framtid i Nord

Irene Lange Nordahl er Senterpart­iets fremste håp foran fylkesting­svalget neste høst.

- TORBJØRN O. KARLSEN torbjorn@framtidino­rd.no 926 64 354

Det ble klart etter at Troms Sp avholdt nominasjon­smøte i Tromsø lørdag. Sørreisakv­innen har lang fartstid i fylkespoli­tikken og får fornyet tillit i toppsjikte­t til fylkespart­iet.

Med seg oppe på lista får hun Marlene Bråthen fra Tromsø dagens varaordfør­er i bykommunen. Bardu-ordfører Toralf Heimdal følger på tredjeplas­sen.

– Jeg setter stor pris på den tilliten som partiet i dag har gitt meg og ser frem til tiden fremover. Sammen skal vi bygge et solid lag sammen med alle kandidaten­e og alle i partiet, sier Nordahl i en pressemeld­ing etter nominasjon­smøtet.

Videre på lista finner vi nåvaerende stortingsr­epresentan­t Ivar B. Prestbakmo på fjerdeplas­s og tromsøvaer­ingen Andrine Hanssen-Seppola, med sterke røtter i Storfjord, på femteplass.

Nord-Troms besetter de tre neste plassene på listen, med Svein Oddvar Leiros fra Kåfjord, Anne Martine Brox-Antonsen (Skjervøy) og Kurt Michalsen (Skjervøy) på de neste plassene.

«Vi har et felles mål, at vi sammen med politiske samarbeids­partnere vil utgjøre et flertall i Troms fylke etter valget høsten 2023, så nå bretter vi rett og slett opp ermene og starter på jobben», heter det i pressemeld­ingen fra Troms Sp.

Topp 1O:

1. Irene Lange Nordahl

2. Marlene Berntsen Bråthen

3. Toralf Heimdal

4. Ivar B. Prestbakmo

5. Andrine Seppola

6. Svein Leiros

7. Anne Martine Brox-Antonsen

8. Kurt Michalsen

9. Anita Karlsen

10. Tom-Rune Eliseussen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway