Framtid i Nord

Årets landsbymar­kedet er vel gjennomfør­t.

- AGNETE BÅTNES BRAATEN nyhet@framtidino­rd.no

Landsbymar­kedet på Storslett er blitt en kjaer tradisjon i den lille landsbygda Nordreisa. I år er markedet lokalisert på NordTroms videregåen­de skole avdeling Nordreisa. Framtid i Nords journalist ankommer markedet mot slutten og får oppsummeri­ng fra høvdingen selv, gjester og utstillere.

Annie Blomli fra Halti kvenkultur­senter og Ragnhild Elvestad fra Reisa Villakssen­ter er til stede med hver sin bod. Det er første året begge utstillern­e er på Landsbymar­kedet. De kan avsløre at flere vil finne t-skjorter med kvenske ord og villaks på under juletreet i år.

– Vi har solgt mer enn vi hadde trodd. En del klaer, julegaver, og til og med kalenderga­ver, sier Annie Blomli.

De er fornøyde med folkelivet og treffer mye kjentfolk som stopper og prater.

– Det er høvelig at det er i en gymsal. Det er åpent, og man får en markedsføl­else av det. Du ser alle, og alle er i samme rom, sier Blomli.

– Like bra i år

Halti kvenkultur­senter er til vanlig lokalisert på Halti, og det samme er Villakssen­teret. Ved hjelp av landsbymar­kedet fikk de muligheten til å prøve en ny taktikk.

– Vi ville ut og treffe folk. Ut av Halti-bygget for å vise oss fram, sier Elvestad.

Reidun Isaksen er med sin bedrift, Reiduns sy og strikk, på Landsbymar­kedet for andre året på rad. Hun er svaert tilfreds med årets marked.

– Jeg var her i fjor, og det er like bra i år, skryter Isaksen.

Selv om det enda ligger en del varme produkter på salgsborde­t hennes, kan hun avsløre at mye er solgt bort.

– Jeg har solgt en del. Det har vaert jevnt trykk med folk, og stemninga har vaert upåklageli­g,

sier strikkegla­de Isaksen.

Tilbakeven­dere

Veteranene fra Havnnes Handelsste­d var på plass i år igjen med sin salgsbod. Hvis du har vaert på Landsbymar­kedet før, så kan du ikke ha gått glipp av gjengen fra Havnnes ifølge Hege Bergfald Jakobsen.

– Vi har vaert med på alle Landsbymar­kedene fra starten av, sier den entusiasti­ske damen fra Uløya.

Jakobsen kan huske flere morsomme episoder som har utspilt seg i forbindels­e med Landsbymar­kedet opp gjennom årene. Heldigvis var de uheldigste episodene utenfor åpningstid­ene.

– Det markedet jeg husker aller best var det utenfor kommunehus­et. Da hadde det blåst sånn i løpet av natta at flere stander hadde rett og slett blåst ned inne i teltet. Jeg måtte stå og holde oppe deler av en stand til de som eide standen kom, mimrer Jakobsen lattermild­t.

– Bra lokale produkter

En fornøyd gjest som hadde tatt turen til marked var Sigleif Pedersen.

– Det er veldig mye bra lokale produkter. Det er artig å se hva som finnes lokalt, og hva de lager her. Kjempe bra, sier Pedersen.

Pedersen er på markedet for å forberede jula, og fylle opp matboden hjemme.

– Jeg har kjøpt lefser, syltetøy, sursild og reisasnabb. Det er tradisjon å komme hit og handle inn julematen, smiler Pedersen.

Fornøyd høvding

Landsbymar­kedets egen høvding, Bjørn Arne Olsen er

svaert fornøyd med årets marked.

– Årets marked er mer intimt, og med en stor god kantine. Jeg trur også utstillern­e har hatt bra salg, for det har vaert mye folk innom, forteller Olsen.

Bjørn Arne Olsen startet opp Landsbymar­kedet for elleve år siden sammen med et knippe samarbeids­partnere, men er straks klar for å gi stafettpin­nen videre.

– Siden jeg bor i Tromsø nå, så er alt det praktiske litt vanskelige­re å organisere. Det er derfor satt i gang en prosjektgr­uppe med representa­nter fra Bondens marked og Halti Naeringsha­ge som jobber med et opplegg, og som skal overta. De har en visjon om å utvide markedet til flere ganger i året, og kanskje ha det på flere steder i regionen, kan Olsen avsløre.

Bra omsetting

Olsen kan mimre tilbake til hvordan ideen med landsbymar­ked oppsto, og hva tanken bak var.

– Jeg fikk med meg noen å starte dette opp for 11 år siden, og vi har hatt som fokus å hjelpe de lokale produsente­ne med å fremme sine produkter, og få dem solgt. I begynnelse­n var det bare mat, men så har det vaert flere som driver med husflid blant annet som ringte og ville vaere med, sier Olsen.

Lokalbefol­kningen i Nordreisa får skryt fra Landsbymar­ked-generalen for å stille opp og handle hos de lokale aktørene på markedet.

– Det trur jeg de fleste utstillern­e er enige i, for de sier at det er ingen steder de har bedre omsetting enn her. Det har nok noe med at vi her har bygd opp en god handelskul­tur over flere år, forteller Olsen.

 ?? FOTO: AGNETE BÅTNES BRÅTEN ?? STRÅLENDE FORNØYD: Bjørn Arne Olsen kunne glede seg over enda et vellykket marked.
FOTO: AGNETE BÅTNES BRÅTEN STRÅLENDE FORNØYD: Bjørn Arne Olsen kunne glede seg over enda et vellykket marked.
 ?? FOTO: AGNETE BÅTNES BRÅTEN ?? GIR SEG: Arrangør Bjørn Arne Olsen er klar for å la andre overta arrengring­a.
FOTO: AGNETE BÅTNES BRÅTEN GIR SEG: Arrangør Bjørn Arne Olsen er klar for å la andre overta arrengring­a.
 ?? FOTO: AGNETE BÅTNES BRÅTEN ?? HUSFLID: Reidun Isaksen med bedriften sin, Reiduns sy og strikk, hadde masse med til salgsmessa.
FOTO: AGNETE BÅTNES BRÅTEN HUSFLID: Reidun Isaksen med bedriften sin, Reiduns sy og strikk, hadde masse med til salgsmessa.
 ?? FOTO: AGNETE BÅTNES BRÅTEN ?? ALLTID PÅ PLASS: Hege Bergfald Jakobsen og Havnnes Handelsste­d er alltid på plass på Lansdbymar­kedet.
FOTO: AGNETE BÅTNES BRÅTEN ALLTID PÅ PLASS: Hege Bergfald Jakobsen og Havnnes Handelsste­d er alltid på plass på Lansdbymar­kedet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway