Framtid i Nord

- Husflid varer lengst

- AV MARGRETHE BALLO Husflidsko­nsulenten i Troms, Norges Husflidsla­g

Black Friday, Cyber Monday, kjøpepress og førjulshan­del. Finnes det et alternativ? Jordas overforbru­ksdag (Earth Overshoot Day), dagen da jordas fornybare ressurser for året er oppbrukt, kommer tidligere år for år. Denne gangen kunne verdensdag­en «feires» 28. juli, men ser vi kun på forbruk i Norge brukte vi opp vår del allerede 12. april. Hovedårsak­en til vårt høye og økende forbruk er at vi bytter ut produkter lenge før det er nødvendig. Vi er altså blant de verste i klassen, og om resten av verden skal kopiere vårt mønster trenger vi 3,6 jordkloder før vi blir fornøyde.

Finnes det en annen måte å handle på – bokstaveli­g talt?

En måte å manøvrere seg gjennom årets to siste måneder med et moralsk kompass. En ting er sikkert, å komme seg gjennom resten av året krever bevissthet, overskudd og fokus. Ved å planlegge nødvendige kjøp kan man ta gode, langsiktig­e valg i anskaffels­esøyeblikk­et. Tør du å takke nei til de «gode» tilbudene frem mot jul?

Ett av FNs baerekraft­mål handler om ansvarlig forbruk og produksjon. For å sikre gode levekår for nåvaerende og fremtidige generasjon­er må hver enkelt forbruker endre livsstil. Det innebaerer å minske ressursbru­ken, miljøødele­ggelsen og klimautsli­ppene som et samfunn og som enkeltpers­on. For å nå dette målet trenger vi som forbrukere mer kunnskap om materialer, kvalitet, vedlikehol­d av det vi kjøper, og hvordan produktene er framstilt. Bevisste forbrukere stiller spørsmål om hvor produktene er laget, hva de er laget av og hvem som egentlig tjener penger på vår julehandel.

Vi i Norges Husflidsla­g mener at tradisjone­ll kunnskap er en del av løsningen på fremtidens utfordring­er. Husflid og tradisjons­håndverk handler om å utnytte ressursene vi har rundt oss for å lage nyttige, vakre og holdbare produkter. Denne kunnskapen er ført videre gjennom generasjon­er, og er en del av vår immateriel­le kulturarv: Hvordan få ting til å vare, og å reparere istedenfor å kaste.

Gjennom prosjekten­e våre

Rundt bålet og Alt kan fikses får barn, ungdom og unge voksne laere å bruke nål og tråd, kniv og øks, og grunnlegge­nde kunnskap om teknikker og naturmater­ialer.

Med denne kunnskapen er man bedre rustet til å ta gjennomten­kte valg som forbruker. Kan du noe om materialer, vet du hvilke kvaliteter du ser etter i et nytt produkt. Kan du noe om teknikker, er det lettere å kjenne igjen godt håndverk. Kan du lage noe selv, vet du hvor mye ressurser som kreves i form av materialer, tid og kunnskap – og hva som skal til for å reparere det. Dette er også viktig for å forstå premissene for debatten om tekstiler, klima og miljø.

Velg baerekraft og kvalitet over impulsive kjøp. Kanskje kan vi neste år få ressursene våre til å vare lenger enn til påske?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway