Framtid i Nord

- Det er fullt mulig å stanse pukkellaks­en

- AV GEIR KRISTIANSE­N Leder av Berlevåg Jeger- og Fiskerfore­ning

I en artikkel utrykker ordfører i Nordreisa med flere, bekymring over den økende invasjonen av pukkellaks i norske elver. Det er en bekymring vi deler. Pukkellaks­en er aggressiv og formerer seg raskt, og kommer til å ta over elvene våre dersom vi ikke treffer mottiltak. Heldigvis finnes det håp.

I Berlevåg har vi i mange år vaert plaget av stadig økende oppgang av pukkellaks i elvene. Vi har prøvd ulike løsninger, og uendelig mange frivilligh­etstimer har gått med. Det har vaert en kamp i motbakke. I 2021 brukte vi 1700 dugnadstim­er på å fjerne 1700 pukkellaks. Forskere anslår at det i 2023 vil komme om lag 1 million pukkellaks til norske elver. Det sier seg selv at dette ikke nytter i lengden, i verste fall kan det bety nådestøtet for villaksen.

I Berlevåg Jeger- og Fiskerfore­ning skjønte vi at vi ikke kunne stoppe pukkellaks­en alene. Derfor slo vi oss sammen med Huawei, Simula og Troll Systems for å utvikle en felle basert på kunstig intelligen­s. Gjennom testing og en god blanding av teknologis­k kompetanse og lokalkunns­kap, har vi sammen utviklet en løsning som sorterer ut både pukkellaks og oppdrettsl­aks før den går opp i elvene, mens villaksen fritt får passere. Systemet vårt bruker åtte millisekun­der på å gjenkjenne fiskearten som passerer, og blir hele tiden bedre gjennom maskinlaer­ing. I juni 2022 monterte vi installasj­onen i Storelva i Berlevåg for andre gang. Den står nå klar til å stoppe neste års storinvasj­on av pukkellaks. Installasj­onen gjør at vi har full kontroll på elva.

I statsbudsj­ettet for 2022 bevilget regjeringe­n 25,3 millioner til å bekjempe pukkellaks. Det er småpenger. Skal vi lykkes med å bevare villaksen, må det sterkere lut til - og det haster. Vi mener vi har funnet svaret, men elveforval­terne er helt avhengige av at det offentlige er villig til å finansiere løsninger som virker. Det fortjener alle de frivillige som deltar i denne viktige kampen for å redde den truede villaksen.

I et brev til energi- og miljøkomit­een på Stortinget legger Nordreisa kommune, Reisa, Villakssen­ter og Reisa Elvelag frem seks forslag mot pukkellaks, hvor et av dem er forskning og teknologiu­tvikling. Det er det ikke behov for. Løsningen har vi allerede hos oss. Om dere vil se hvordan teknologi kan bli brukt for å løse problemet er dere hjertelig velkomne til Berlevåg. Vi er overbevist om at dette er den beste, og mest effektive måten å stoppe invasjonen.

 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway