Framtid i Nord

MINERALLET­ING I KVAENANGEN:

-

«Burfjord» prosjektet består av seks letelisens­er på totalt 55 kvadratkil­ometer i fjellområd­et mellom Burfjord og Badderen i Kvaenangen.

Det er EMX Royalty Corp, eid av Norden Crown Metals Corp. som har lisensene gitt av Direktorat­et for mineralfor­valtning med Bergmester­en for Svalbard. Selskapet samarbeide­r med Boliden Minerals AB, som per dags dato står for mesteparte­n av finansieri­ngen. Hittil skal det vaere brukt rundt 50 millioner norske kroner.

Geologer og teknikere brukes til kartleggin­g, prøvetakin­g av stein og jord, prøveborin­g samt bakkegeofy­siske undersøkel­ser.

Det er utbredelse­n av mineralet kobber, men også omfanget av blant annet gull og kobolt som nå kartlegges i fjellområd­et. KILDE: NORDEN CROWN METALS CORP.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway