Framtid i Nord

– Det ble både tårer og latter

På dagen tre år etter at forrige butikk stengte åpnet Hanna Øren døren til en ny dagligvare­handel på Lenangsøyr­a.

- MARIUS HOE marius.hoe@framtidino­rd.no

Naerbutikk­en Snarkjøp er på plass, og dermed er tre år uten dagligvare­handel på Lenangsøyr­a i Lyngen over. Torsdag åpnet Hanna Øren omsider dørene til butikken, som kombinert med en kafe vegg i vegg utgjør tilbudet «På Øra». Kafetilbud­et ble åpnet med brask og bram i august.

– Åpningen gikk veldig bra med mange kunder innom. Det er deilig å fart på greiene, sier driver Hanna Øren.

Tårer og latter

Det sto heller ikke på tilbakemel­dingene fra de besøkende.

– Vi åpnet på dagen tre år etter at forrige butikk stengte. Det ble både tårer og latter.

Mange er veldige glade for at en butikk er tilbake i bygda. De skrøt også av fine lokaler og vareutvalg­et, sier Øren.

Tilpasser varene etter kundene

Fortsatt gjenstår et par småting, men det meste var på plass før åpningen. Også skjenkebev­ilgningen fra kommunen, som ble framskjøve­t i kommunesty­re torsdag.

– 12 minutter over ni var bevilgning­en innvilget. Varebehold­ningen vil vokse i takt med etterspørs­elen, og vi vil ta inn varer på kundenes forespørse­l, så lenge vi får tak i det.

Nå ser hun fram til en travel juletid.

– Det er bra at vi fikk åpnet nå slik at vi får med oss julehandel­en. Det blir nok å gjøre, men det er jo det vi håper på, sier Hanna Øren.

 ?? ??
 ?? FOTO: PRIVAT ?? ÅPNET DØREN PÅ ØREN: På slaget 1300 åpnet Øren butikken på
Lenangsøyr­a.
FOTO: PRIVAT ÅPNET DØREN PÅ ØREN: På slaget 1300 åpnet Øren butikken på Lenangsøyr­a.
 ?? FOTO: PRIVAT / MARIUS HOE ?? ÅPNET: Hanna Øren har fått med seg Snarkjøp-kjeden på etablering av en lokalbutik­k på Lenangsøyr­a.
FOTO: PRIVAT / MARIUS HOE ÅPNET: Hanna Øren har fått med seg Snarkjøp-kjeden på etablering av en lokalbutik­k på Lenangsøyr­a.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway