Framtid i Nord

– Hva mener foreldrene om skolen Foreldreun­dersøkelse­n er nå sendt ut til foreldre ved Storslett skole. FAU håper mange vil svare.

- KRISTINA BÅTNES HESTDAHL kristina@framtidino­rd.no

– Foreldreun­dersøkelse­n er et viktig verktøy for oss i FAU, sier Lisa Hansen og Siv Elin Hansen.

– Vi ønsker å vaere et talerør for foreldrene på Storslett skole inn mot skoleledel­sen. For å få det til, må vi vite hva folk mener om skolen til ungene sine.

Undersøkel­sen ble sendt ut til alle foreldre ved skolen 1. desember, med svarfrist 20. desember. Tidligere år har undersøkel­sen hatt lav svarprosen­t, noe som gjør det vanskelig for FAU å bruke undersøkel­sen.

– Vi ønsker selvsagt en høy svarprosen­t for at vi skal ha mest mulig kraft bak undersøkel­sen. Slik kan vi bygge videre på det som kommer frem som er bra, og jobbe for å bli bedre på det som ikke er så bra, sier Hansen.

 ?? FOTO: KRISTINA BÅTNES HESTDAHL ?? HVA VIL DERE: Lisa Hansen og Siv Elin Hansen i FAU etterlyser flere svar fra foreldrene.
FOTO: KRISTINA BÅTNES HESTDAHL HVA VIL DERE: Lisa Hansen og Siv Elin Hansen i FAU etterlyser flere svar fra foreldrene.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway