Framtid i Nord

Bilden inn i ledelsen for nye Troms SV Marianne Bilden fra Nordreisa blir nestleder i Troms SV. Partifelle­n Siv Elin Hansen er fjerde kandidat foran fylkesting­svalget.

- ISABELL HAUG

Denne helga har Troms SV nominert Bjarne Rohde fra Tromsø på 1. plass, og Katrine Boel

Gregussen fra Senja på 2. plass til fylkesting­svalget.

Det melder de selv i en pressemeld­ing.

Lars Eirik Grotdal fra Harstad, Siv Elin Hansen fra Nordreisa, Parabaran Rajalingam fra Karlsøy og Sigrid Bjørnhaug Hammer fra Tromsø og Sosialisti­sk Ungdom innehar de neste plassene.

– Dette er et veldig godt lag å gå til valg sammen med, sier Bjarne Rohde.

Troms SV ble reetablert i samme møte. Her ble Parabaran Rajalingam valgt som fylkeslede­r og Marianne Bilden fra Nordreisa valgt som nestleder.

– Jeg gleder meg til å lede det gjenoppstå­tte Troms SV og lede valgkampen. Vi skal jobbe for rettferdig fordeling, miljø og tiltak som fremmer befolkning­svekst i hele fylket. Pandemien og krigen i Ukraina har vist oss viktighete­n va å vaere selvforsyn­t! Da trenger vi krafta vi har, og vi må satse på primaernae­ringene og ta vare på miljøet, avslutter den nyvalgte fylkeslede­ren.

 ?? FOTO: SV ?? NOMINERT: Parabaran Rajalingam er fylkeslede­r og Marianne Bilden er ny nestleder.
FOTO: SV NOMINERT: Parabaran Rajalingam er fylkeslede­r og Marianne Bilden er ny nestleder.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway