Framtid i Nord

Professor Kristoffer Vogt mener at norske skoler bidrar til en fordumming av barn. – Det er mulig å gjøre noe med dette, svarer Trude Indrebø i Halti Naeringsha­ge.

-

På et åpent seminar i regi av Halti Naeringsfo­rening fikk blant annet laerere fra NordTroms videregåen­de skole høre hvordan de bidrar til en fordumming av norske elever.

Professor i sosiologi Kristoffer Chelsom Vogt ved Universite­t i Bergen var hentet inn for å prate om temaet «praktisk udugelighe­t».

– Det er noe skummelt på gang, begynte han foredraget sitt med, før han fortsatte:

– Det brer seg en fordumming over det norske land. Og praktisk fordumming kan ha store konsekvens­er.

«Praktisk udugelighe­t»

Med praktisk udugelighe­t mener Vogt at barn og unge i dag naermest blir født med ti tommeltott­er, og sier at begrep som blant annet safetyism har bidratt til denne spiralen:

– En hører om foreldre som tar til orde imot bruk av kniv og sag i sløyden, fordi barna kan skade seg, noe som bidrar til å

 ?? FOTO: FREDRIK BÅTNES HESTDAHL ?? STOR INTERESSE: Salen på Halti var godt fyllt av frammøtte til seminaret.
FOTO: FREDRIK BÅTNES HESTDAHL STOR INTERESSE: Salen på Halti var godt fyllt av frammøtte til seminaret.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway