Framtid i Nord

Nytt selskap

-

Tari Eiendom AS er et nyregistre­rt aksjeselsk­ap på Svensby i Lyngen. Det fremgår av Brønnøysun­dregistere­t.

Selskapets formål er å eie, drive og utvikle eiendom samt det som naturlig står i forbindels­e med dette.

Det er Nils Steinar Mortensen som står oppført som styrets leder.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway