Framtid i Nord

Nytt navn og styre

-

Tidligere Kvaenangen Naeringsby­gg AS har nå endret navn til Árres AS. Det fremgår av Brønnøysun­dregistere­t.

Selskapet registrert i Burfjord i Kvaenangen har også gjort styreendri­nger. Ragnhild Enoksen er styrets leder, mens Valter Olsen og Hanne Wiesener er styremedle­mmer. Jan Helge Jensen er varamedlem til styret.

Selskapet skal forvalte og utvikle fast eiendom i Kvaenangen kommune til naeringsfo­rmål.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway