Framtid i Nord

Etterspørs­elen er så godt som doblet fra i fjor.

- KRISTINA BÅTNES HESTDAHL kristina@framtidino­rd.no

For tredje året på rad deler Nordreisa Røde Kors ut matesker til jul – og det ser ut til at behovet er økende.

– Vi ser at etterspørs­elen har økt betrakteli­g, det er kanskje doblet, sier leder Herborg Ringstad.

– Det synes jeg jo er kjempetris­t, men vi prøver å etterkomme det så godt vi kan, slik at alle som har meldt et behov skal få.

Stort apparat i sving

Terje Olsen forteller at de ser samme trenden i Nordreisa som i landet for øvrig.

– Folk klarer ikke kompensere for de økte utgiftene og prisstigni­nga. Selv om vi ikke har de høyeste strømutgif­tene her, er det andre ting som koster, sier han.

– Myten har vaert, hvert fall til dels, at behovet er størst blant flyktninge­r og innvandrer­e, men det er ikke bare det. Det er alminnelig­e folk, legger han til.

Ringstad og Olsen, sammen med Kirsten Pedersen, utgjør arbeidsgru­ppa – og det er de som står for organiseri­ngen. Men de har mange frivillige med på laget, som sørger for både pakking og levering.

– Det er et ganske stort apparat som er i sving når det står på, forteller de.

– I år har vi lagt opp til at folk skal hente eskene selv, men vi skal selvfølgel­ig bringe til de som ikke har mulighet. Det er ikke alle som har bil, eller noen som kan kjøre for en.

Fått mye støtte

Røde Kors har fått midler blant annet fra Gjensidige­stiftelsen, Sparebanke­n Nord-Norge og Sparebanks­tiftelsen til mateskene. I tillegg har de fått mye støtte fra lokale bedrifter.

– Vi er veldig heldig som har et naeringsli­v som støtter opp så godt de kan, sier Ringstad, og påpeker at de fortsatt tar imot bidrag fra de som har mulighet, også privatpers­oner.

Mateskene skal fylles med det som er typiske dyre matvarer, som ost, kaffe, egg, middager og kjøttpåleg­g, forteller Pedersen.

I tillegg skal de, i eskene som skal til barnefamil­ier, legge ved noen gaver til barna.

– Det prioritere­r vi å få til, smiler Ringstad.

I år vil eskene bli levert tidligere enn i fjor. Da ble de nemlig sendt ut i juleuka, og de har fått tilbakemel­ding på at det var litt uheldig, siden det ble for tett opp mot jul.

– Nå får de dem tidligere, slik at de kan se hva de skal prioritere å bruke egne penger på. Det er jo litt greit, sier Pedersen.

– Størst er medmennesk­ligheten

Å få frivillige til å vaere med akkurat dette arbeidet har vaert overvelden­de enkelt, sier Olsen, og de regner med det skal gå greit i år også.

Men hva er det som gjør at alle stiller så velvillig opp?

– Jeg tenker det handler om å vaere medmennesk­e i en tid som er ekstra vanskelig. Å tenke på andre, og sende en varm tanke til de som kanskje trenger det aller mest, sier Ringstad.

Olsen understrek­er at organisasj­onen ikke skiller mellom språk, kultur og tro.

– Det er et viktig prinsipp i Røde Kors. At vi er livssynsnø­ytrale og politisk nøytrale, sier han.

– Men aller størst er medmennesk­eligheten, legger Pedersen til.

– Det å bry seg om hverandre.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway