Framtid i Nord

Så mange gikk ledige i Nord-Troms i november

Faerre arbeidsled­ige – og stor etterspørs­el etter arbeidskra­ft, ifølge Nav.

- ISABELL HAUG isabell@framtidino­rd.no

Troms og Finnmark er fortsatt blant fylkene i landet med lavest arbeidsled­ighet. Det melder Nav Troms og Finnmark i en pressemeld­ing.

2 prosent ledige i fylket

I november har den allerede lave ledigheten fortsatt å gå ned, og det skal vaere 32 personer som fra oktober til november har gått fra å vaere helt ledig til å bli en del av arbeidsliv­et.

Ved utgangen av november måned var det 1520 helt ledige og 974 delvis ledige personer i fylket. Dette tilsvarer 1,2 prosent helt ledige og 0,8 prosent delvis ledige. Samtidig er det 2448 utlyste stillinger i fylket, og stor etterspørs­el etter arbeidskra­ft, melder Nav.

– I en tid med lav arbeidsled­ighet og høyt sykefravae­r, er det ekstra utfordrend­e for arbeidsgiv­ere å få tak i nok folk. Alt tyder på at mange virksomhet­er tenker inkluderen­de når de rekruttere­r. Det å investere i opplaering eller tilrettele­gging kan sikre deg arbeidskra­ften du behøver i fremtiden, sierKristi­n Røymo, fylkesdire­ktør i NAV Troms og Finnmark.

Arbeidsled­igheten i Nord-Troms:

Kommunen med høyest andel helt ledige er Hasvik med 5,5 prosent. Flere kommuner har nå en ledighet på under én prosent, herunder Harstad (0,9 prosent), Kåfjord (0,9 prosent), Tromsø (0,8 prosent), Sørreisa (0,8 prosent), Lyngen (0,7 prosent), Målselv (0,6 prosent) og Bardu (0,5 prosent).

I landet for øvrig var det i november 1,6 prosent helt ledige og 0,7 prosent delvis ledige – totalt 2,3 prosent.

Klare til å hjelpe

Ifølge Nav er det mange som nå opplever den økonomiske situasjone­n som vanskelig. Er du en av disse kan du ta kontakt med organisasj­onen.

– Det å snakke om personlig økonomi kan oppleves tabubelagt, men vi oppfordrer til åpenhet og til å søke råd og veiledning hvis du har behov. Ta kontakt med NAV på vår egen økonomi og gjeldsrådg­ivningstel­efon 55 55 33 39 eller ta direkte kontakt med ditt lokale NAV-kontor, sier Røymo.

Hos NAV kan du få hjelp til veiledning om din økonomiske situasjon, spørsmål om inkasso, tvangssalg av bolig, lønnstrekk og gjeldsordn­ing. NAV kan hjelpe deg med å finne ut hvordan du kan redusere utgiftene dine, eller gjøre avtaler med dem du skylder penger til.

– Vi kan bistå medopplysn­inger om rettighete­r og plikter, og kontakte namsmannen dersom du har fått beskjed om innkreving.

 ?? FOTO: ARE BERGSET ELVESTAD ?? FÅ LEDIGE: I Kåfjord var det bare åtte personer som var helt eller delvis uten arbeid i november.
FOTO: ARE BERGSET ELVESTAD FÅ LEDIGE: I Kåfjord var det bare åtte personer som var helt eller delvis uten arbeid i november.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway