Framtid i Nord

– På høy tid med en lakseskatt

- KATRINE BOEL GREGUSSEN Gruppelede­r for Troms og Finnmark SV

Vi lever i en tid der mange opplever å ha mye mindre å rutte med enn før. En voldsom vekst i prisnivå på varer og tjenester har gått hardest ut over de som allerede hadde minst fra før. Likevel ser vi at det sprer seg en ubetinget og naiv omsorg for den marginale gruppen «laksemilli­ardaerer», de som har mest og som gjerne vil bidra mindre til fellesskap­et.

Spesielt har flere lokalpolit­ikere på kommune- og fylkesnivå naermest gått av hengslene for å sikre at de aller rikeste skal beholde mest mulig av den rikdommen de produserer på vår felles grunn – havet. Omsorgen for oppdrettsm­illiardaer­ene blir med god hjelp fra diverse PRbyrå kamuflert som en omsorg for de som jobber ute på anleggene og på slakterien­e. De samme politikern­e gjentar til det kjedsommel­ige at dette «handler om arbeidspla­sser», noe som selvsagt er en sannhet med store modifikasj­oner.

For hvor er omsorgen fra de samme politikern­e når oppdrettsm­illiardaer­ene permittere­r hundrevis av ansatte, bare fordi de ønsker å tvinge regjeringe­n på defensiven? Permitteri­nger på denne tiden av året er dessuten ikke uvanlig i bransjen, og skyldes som regel mangel på råstoff og fisk. Men i år handler det plutselig om en grunnrente som ennå ikke er innført. Det er rett og slett ikke troverdig.

Hva er egentlig grunnrente? Leie for felleskape­ts eiendom og arealer. Grunnrente er ikke en «skatt», men «leie for leid grunn». Det er direkte feil at en enkelt naering skal få fritak for leie av offentlig grunn, når andre naeringer må betale dette. Det er ikke vanskelig å se at dette er en naering med enorm profitt, blant annet på grunn av denne gunstige ordningen de har befunnet seg i alt for lenge.

Nå har endelig regjeringe­n satt foten ned for saerbehand­ling av oppdrettsn­aeringen. På tide!

Politikern­e som forsvarer de «stakkars» oppdrettse­ierne bør få en flau smak i munnen når de blir påminnet hvordan vanlige folk har det. Et eksempel er det som nylig utspilte seg på Debatten på NRK, da vi fikk ansikter å knytte til den fattigdomm­en mange enkeltpers­oner og familier kjenner på og ingen representa­nter fra regjeringe­n møtte opp. Hva tenker de som forsvarer laksemilli­ardaerene med nebb og klør på når de ser vanlige folk som sliter?

Det er godt gjort å så til de grader snu ryggen til egne velgere og egen regjering på en så dårlig sak som denne. Det er også godt gjort av de store laksekonse­rnene å få folk til å tro på den fantastisk­e forestilli­ngen om at de er de egentlige ofrene, i en tid der rekordmang­e sliter med å ha råd til smør på brødskiva, fritidsakt­iviteter for barna eller som gruer seg til jula fordi pengene ikke strekker til.

SV stusser over den enorme omsorgen flertallet i fylkesting­et har for laksemilli­ardaerene etter forslaget om grunnrente ble lagt frem av regjeringe­n. SV applaudere­r at regjeringe­n virkelig tar tak i rettferdig skattelegg­ing av oppdrettsn­aeringen. Det er på høy tid at det kommer en grunnrente­skatt. At de som har skodd seg på fjordene våre og sikret seg milliarder i fortjenest­e selvsagt skal ta et større ansvar i dyrtid og krisetid. Havet tilhører oss alle, fattig eller rik. Det må det aldri vaere tvil om.

Oppdrettsn­aeringa har drevet et sjansespil­l med naturen vår alt for lenge nesten helt gratis. Vår velferd er bygd på at de som har mest bidrar mest, og vi hadde ikke vaert der vi er i dag hvis vi ikke hadde hatt oljefondet eller skattepeng­er fra arbeidskra­fta. Selvfølgel­ig skal oppdrettsn­aeringa vaere med på dugnaden. Noe annet ville vaert en nasjonal skandale.

 ?? ??
 ?? FOTO: CHRISTER PEDERSEN/ITROMSØ ??
FOTO: CHRISTER PEDERSEN/ITROMSØ

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway