Framtid i Nord

- Vil vaere litt imot

- PER VIDAR KJØLMOEN Stortingsr­epresentan­t, Arbeiderpa­rtiet

Ap og Sp sitt hurtigtog for halverte og gratis ferger ruller i ekspressfa­rt. Høyre står igjen på perrongen og mumler at de bare er litt imot.

Knapt noen samferdsel­sreformer er blitt gjennomfør­t hurtigere enn Arbeiderpa­rtiet og Senterpart­iets krafttak for halverte fergetakst­er og gratis ferger for de minste sambandene.

Helge Orten (H) mener redelighet er viktig i fergesaka. I så fall burde han nevnt følgende:

* Da Høyre styrte på Stortinget, økte de ikke bare fergetakst­ene, men de økte dem langt mer enn andre priser.

* Ingen snakket om halverte fergetakst­er før Arbeiderpa­rtiet programfes­tet dette.

* Så seint som i fjor foreslo Høyre å øke fergetakst­ene enda en gang (med hele 12,7%!).

Nå er Ap og Sp i ferd med å gjennomfør­e fergeprisr­eformen i ekspressfa­rt. Orten står igjen på perrongen, og er plutselig er Høyre bare litt imot Ap og Sp sitt krafttak.

Da partiet Høyre fylte 100 år i 1984 sies det at partiet fikk en bremseklos­s i gave fra Ap’s Gro Harlem Brundtland. Fergesaka understrek­er Brundtland­s poeng.

 ?? FOTO: AP ??
FOTO: AP

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway