Framtid i Nord

– Aldri vaert viktigere

- WENCHE HALSEN leder Senteret for et aldersvenn­lig Norge

Vi blir flere eldre og faerre yngre. Det blir for få hender. Vi må helt enkelt tenke nytt for å møte den demografis­ke utviklinge­n på en baerekraft­ig måte. I Senteret og Rådet for et aldersvenn­lig Norge er vårt viktigste oppdrag nettopp å bidra med mulige løsninger. Bidra til å se muligheten­e som ligger i en aldrende befolkning.

For det er en gang slik at den demografis­ke utviklinge­n fører til endringer på en rekke områder. Det betyr at det ikke noe som én instans kan løse alene. Eller skal møte alene. Vi kan ikke peke på kommunen og si at dere må finne løsningene. Vi kan heller ikke peke på frivilligh­eten eller staten, og si at dette må dere løse. Her må alle engasjere seg, slik at vi kan finne og skape løsningene i fellesskap. Se muligheten­e.

Hver enkelt av oss må også bidra. Vi må planlegge for hvordan vi vil leve livene våre på best mulig måte og slik kunne greie oss selv i våre egne hjem så lenge som mulig. Kommunen må planlegge og legge til rette, organisasj­onslivet og naeringsli­vet må bidra. Og her har også frivilligh­eten en stor rolle på flere vis. Vi har passert en million pensjonist­er i Norge. Og mange vil kunne leve som pensjonist­er i 20 – 30 år. Dette er år som skal fylles med innhold. Frivilligh­et er for mange veien til en aktiv og sosial alderdom – både gjennom deltakelse og som mottaker. Frivilligh­eten er kort sagt godt for folkehelse­n og skaper innhold og mening i folks liv.

I 2019 hadde pensjonist­enes frivillige innsats en verdi på 29 milliarder kroner, og med riktig innsats mener analysebyr­ået som har beregnet beløpet at verdien kan fordobles fram mot 2035.

Men hva er så riktig innsats? Jo, riktig innsats er å engasjere pensjonist­er til å bidra med noe de selv har lyst til eller liker å holde på med. Kommunen kan ikke bestille frivilligh­eten til å gjøre oppdrag som egentlig tilhører kommunenes faste og lovpålagte oppgaver. De kan heller ikke bestille pensjonist­ene til å gjøre ikke-kommunale oppgaver. De må legge til rette slik at de som vil bidra, får bidra når de vil med det de føler seg egnet til. Frivillig består av ordene fri og villig. Det må vi huske.

Og for at kommunen skal kunne ha oversikt over hva folk vil bidra med, må de som har behov for en frivilligi­nnsats ut og møte sine innbyggere. Mange ønsker å bidra. Mange ønsker å møte andre. Men mange vet ikke hvordan de kan bidra.

Frivilligh­et er vinn, vinn, vinn. Den har en verdi for de som får en hjelpende hånd, den har en verdi for de som får bidra med sin kompetanse sammen med andre. Og den har en verdi for samfunnet.

Frivilligh­eten er et viktig virkemidde­l for god folkehelse i et aldersvenn­lig samfunn. Men det er ikke frivilligh­eten som skal løse demografie­ndringene.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway