Framtid i Nord

Barnehagen­e markerte starten på mørketida med lys og lykter

Barna med gave til innbyggern­e i Nordreisa.

- KRISTINA BÅTNES HESTDAHL kristina@framtidino­rd.no

Én ting Annie Saether Fredriksen savnet da hun flyttet hjem til Nordreisa i 2020, var lysmarkeri­nga alle barnehagen­e i Alta har årlig.

Som pedagogisk leder i Kirkebakke­n barnehage, tenkte hun at dette må man jo kunne få til i Nordreisa også.

Det viste seg å ikke vaere veldig langt fra tanke til gjennomfør­ing – og i fjor ble det for første gang lysmarkeri­ng i Trekanten på Storslett.

– Siden det var første året, og Covid, ble det bare oss da, forteller Fredriksen.

– Men i år inviterte vi alle barnehagen­e i kommunen, og så og si alle kom med hele, eller deler, av barnegrupp­a.

Hele 70 barn deltok – og hadde laget lykter som ble satt ut i parken.

«Vi tenner våre lykter» ble sunget, og barn og voksne gikk rundt juletreet. Også ordfører Hilde Nyvoll kom med egen lykt.

– Med dette får barna gi en gave til innbyggern­e i kommunen. Samtidig får de vist at de finnes, og at de har kompetanse til å lage, og gjøre noe fint, for samfunnet, sier Fredriksen.

Hun og Kirkebakke­n barnehage takker samtidig alle som hadde mulighet å delta.

– Det er fantastisk flott å se så mange fine unger og positive ansatte. Vi gleder oiss allerede til neste år.

 ?? FOTO: Kirkebakke­n barnehage ??
FOTO: Kirkebakke­n barnehage
 ?? FOTO: KIRKEBAKKE­N BARNEHAGE ?? LYS: 70 barn fra barnehagen­e i Nordreisa var samlet i Trekanten på Storslett for å markere starten på mørketida.
FOTO: KIRKEBAKKE­N BARNEHAGE LYS: 70 barn fra barnehagen­e i Nordreisa var samlet i Trekanten på Storslett for å markere starten på mørketida.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway