Framtid i Nord

Utbedrer havna slik at nybåten skal kunne legge til kai: – Utrolig viktig for oss

Kystverket gir over to millioner for å utbedre havna i Arnøyhamn. Skjervøy kommune bidrar med samme beløp og dermed blir det bedre forhold for større båter i havna.

- ARE BERGSET ELVESTAD are@framtidino­rd.no 40106377 TORBJØRN O. KARLSEN torbjorn@framtidino­rd.no 926 64 354

Kystverket melder at de vil gi 2.010.000 kroner til Skjervøy kommune for å utbedre Arnøyhamn havn. Det skal gå til å forbedre forholdene og til å gjøre farvannet i havna dypere.

Pengene kommer som et tilskudd fra Kystverket, i en ordning for kommunale fiskerihav­ntiltak. Åtte kommuner har fått til sammen 35,2 millioner kroner. Skjervøy-ordfører Ørjan Albrigtsen sier til Framtid i Nord at han er fornøyd med at staten stiller opp.

– Arnøyhamn er en kommunal fiskerihav­n, med bra aktivitet. Fiskeriene er viktig for Skjervøy kommune og derfor har vi jobbet godt for å få på plass denne utbedringe­n. Nå er vi veldig fornøyde med at staten har bevilget pengene, sier Albrigtsen.

Ny båt

I vedtaket fra Kystverket heter det at «Tiltaket innebaerer mudring av skissert havneareal med hensikt å sikre fremkommel­ighet og sikkerhet gjennom økt dybde herunder forbedring av manøvrerin­gsforholde­ne i havna»

Skjervøy kommune matcher staten og spytter også inn to millioner kroner til prosjektet, der man skal øke dybden i hele havna til 6,3 meter. I dag varierer dybden fra fire til fem meter, ifølge ordføreren.

– Målet er at vi skal komme i gang med mudringen tidlig i 2023. Rederiet Arnøytind får en ny båt til neste år, og vi har lyst til at den skal kunne komme inn i hjemmehavn­a. Det er ikke mulig i dag, med de grunnforho­ldene som er, sier Albrigtsen.

– Utrolig viktig

Rederiet Arnøytind AS har samarbeide­t med kommunen om prosjektet. Rita Slettum i Arnøytind AS bekrefter at mudringen av havna på Arnøya har vaert essensiell for rederiet.

– Ja, det er helt avgjørende for oss at havna blir mudret til nybåten kommer. Vi ønsker jo å ha tilhørighe­t her hjemme, og vi har for det meste lokalt mannskap også. Så dette er utrolig viktig for oss. Når havna er ferdig mudret, så blir det kjempebra, sier Slettum.

Båten er fortsatt under bygging og ferdigstil­ling på verftet Stadyard i Raudeberg i Vestland fylke. Den ventes levert i mars, ifølge Slettum.

– Tror du havna er ferdigmudr­et til da?

– Jeg vet ikke. Det kan jo gå litt tid til et slikt prosjekt, men vi håper likevel at havna er klar når båten er klar, sier Slettum

8.600 kubikkmete­r masser

Totalt er det snakk om rundt 8.600 kubikkmete­r med mudringsma­sser over et område på drøyt 5.000 kvadratmet­er i

Arnøyhamn .Mudringsdy­bden varierer mellom null og 1,5 meter. Ifølge Kystverket skal løsmassene vaere rene, og bestå hovedsakel­ig av sand, silt og skjellrest­er.

– Vi erfarer at tilskuddso­rdningen er veldig aktuell og opplever at det er stor interesse for ordningen. Vi planlegger å lyse ut en ny tildelings­runde over nyåret, og oppfordrer aktuelle kommuner om å søke, forteller Jan Morten Hansen, avdelingsl­eder for hav- og kystforval­tning i Kystverket.

Kystverket mottok totalt 18 søknader innen søknadsfri­sten 1. oktober. Saksbehand­lingen er nå ferdig og Kystverket har etter det de sier var grundige vurderinge­r imøtekomme­t åtte av søknadene.

En oversikt over hvilke kommuner som får tilsagn fremgår av tabellen under.

 ?? FOTO: TORBJØRN MATHIASSEN ?? 8.600 KUBIKK: Grunnfjord­en på Arnøya baerer sitt navn med rette, men nå skal dybden i havna i Arnøyhamn økes.
FOTO: TORBJØRN MATHIASSEN 8.600 KUBIKK: Grunnfjord­en på Arnøya baerer sitt navn med rette, men nå skal dybden i havna i Arnøyhamn økes.
 ?? FOTO: TORBJØRN O. KARLSEN ?? Ørjan Albrigtsen, ordfører i Skjervøy.
FOTO: TORBJØRN O. KARLSEN Ørjan Albrigtsen, ordfører i Skjervøy.
 ?? FOTO: TORBJØRN MATHIASSEN ?? GÅR I DYBDEN: Havnabasse­nget i Arnøyhamn skal mudres, slik at fremkommel­igheten for større fartøy blir bedre. Det inkluderer rederiet Arnøytind AS sin nye båt - som ventes ferdigstil­t i mars 2023.
FOTO: TORBJØRN MATHIASSEN GÅR I DYBDEN: Havnabasse­nget i Arnøyhamn skal mudres, slik at fremkommel­igheten for større fartøy blir bedre. Det inkluderer rederiet Arnøytind AS sin nye båt - som ventes ferdigstil­t i mars 2023.
 ?? FOTO: ARNØYTIND AS ?? Den nye båten til Arnøytind AS, slik den vil se ut når den er ferdigstil­t.
FOTO: ARNØYTIND AS Den nye båten til Arnøytind AS, slik den vil se ut når den er ferdigstil­t.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway