Framtid i Nord

Bare i år har denne breen trukket seg tilbake 61 meter

Breen smelter mer enn den får påfyll av snø.

- ISABELL HAUG isabell@framtidino­rd.no 458 52 191

Norges vassdrags- og energidire­ktorats (NVEs) bremålinge­r i 2022 viser at 33 av 34 målte brefronter har smeltet tilbake.

Av disse er Langfjordj­økelen mellom Loppa og Kvaenangen blant de som har trekt seg mest tilbake. Dette med 61 meter i år.

Totalt har denne breen trekt seg tilbake med 307 meter på ti år.

Det melder de på sine nettsider.

Kun Storjuvbre­an i Jotunheime­n og Tuftebreen på østsiden av Jostedalsb­reen har trekt seg mer tilbake. Dette med henholdsvi­s 94 og 65 meter.

Ifølge NVE fikk de nordnorske breene stort sett mer snø enn normalt i 2022. Men bresmeltin­ga gjennom sommeren var over det normale. Totalt sett gikk dermed de fleste breene i underskudd på masse.

– Alle breene vi følger med på har trekt seg tilbake de siste 20 åra. Brefronten­e trekker seg tilbake fordi det over tid har smelta mer snø og is om sommeren enn det snør om vinteren. Vi sier at massebalan­sen har vaert negativ, sier glasiolog i NVE, Hallgeir Elvehøy.

I Troms og Finnmark skal fire målte brefronter i gjennomsni­tt ha trekt seg tilbake med 30 meter i år.

 ?? FOTO: TONNY MATHIASSEN ?? HER: Langfjordj­økelen ligger mellom Loppa og Kvaenangen. Breen kalver ned til Jøkelfjord­en. Breen dekket et areal på 6,2 kvadratkil­ometer i 2018.
FOTO: TONNY MATHIASSEN HER: Langfjordj­økelen ligger mellom Loppa og Kvaenangen. Breen kalver ned til Jøkelfjord­en. Breen dekket et areal på 6,2 kvadratkil­ometer i 2018.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway