Framtid i Nord

Nå starter planleggin­gen av ny bru. Vegvesenet ber om innspill Den nye brua kan stå ferdig i 2025.

- ISABELL HAUG isabell@framtidino­rd.no 458 52 191

Statens vegvesen og Kvaenangen kommune skal i samarbeid straks gå i gang med å utarbeide detaljregu­leringspla­n for den nye brua i Badderen, rive eksisteren­de bru og bygge midlertidi­g omkjørings­vei.

Derfor varsler de nå om oppstarten og ber om innspill til arbeidet.

Brua over Badderelva ble sterk skadet i flom sist sommer - og E6 var dermed stengt for all trafikk i én uke før midlertidi­g bru var på plass.

En ny og permanent bru skal bygges på samme sted som den skadde brua står i dag. Forventet byggestart er 2024. Seksjonssj­ef for plan og utbygging nord i Statens vegvesen, Knut Åsmund Hågensen, har tidligere uttalt til Framtid i Nord at den nye brua vil vaere på plass i løpet av 2025.

Fordi behovet for en ny bru oppsto akutt er prosjektet derfor ikke omtalt i Nasjonal transportp­lan eller Gjennomfør­ingsplan 2022–2027, melder vegvesenet.

 ?? FOTO: STATENS VEGVESEN ?? KOLLAPSET: Brua på E6 over Badderelva kollapset på grunn av flommen sist sommer. Nå starter planleggin­ga av en ny.
FOTO: STATENS VEGVESEN KOLLAPSET: Brua på E6 over Badderelva kollapset på grunn av flommen sist sommer. Nå starter planleggin­ga av en ny.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway